Konkurranseregler TechRadar Norge

TechRadar Nordics, Orage Forlag AS, Jarlsøveien 50, 3124 Tønsberg, Norway

Tlf: (+47) 93601951

Disse konkurransereglene gjelder for alle konkurranser arrangert av eller på vegne av TechRadar Norge. Ved å delta i en konkurranse godtar du automatisk disse konkurransereglene. 

Orage Forlag (“Selskapet”) forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere og/eller vinnere som ikke samsvarer med konkurransereglene, etter eget skjønn og uten forvarsel.

Alle bidrag må være mottatt på spesifisert sted (f.eks. i kommentarfeltet til en spesifikk Facebook-post) innenfor konkurransens varighet for å være gyldig. For sene eller ufullstendige bidrag vil bli diskvalifisert. Bevis for posting (hvis relevant) anses ikke som bevis på levering: Selskapet tar ikke ansvar for bidrag som av en eller annen grunn er gått tapt, blitt forsinket, feildirigert el.l. under levering.

Innlegg må sendes inn av en privatperson, ikke via et byrå eller lignende.

Dersom premier er levert av en tredjepartssponsor for konkurransen (“Sponsor”), er Sponsor (og ikke Selskapet) ansvarlig for å distribuere premien (e) til vinneren (e). Sponsor forbeholder seg retten til etter eget skjønn å erstatte en premie med penger eller en premie av sammenlignbar verdi.

Med mindre annet er oppgitt, er alle konkurranser åpne for alle innbyggere i Norge som er 16 år og eldre, med unntak av ansatte i: 

 • Selskapet;
 • enhver tredjepart som er utnevnt av selskapet til å organisere og / eller administrere konkurransen; 
 • eventuelle konkurransesponsor (er).

Ved å delta i en konkurranse:

 • garanterer du at du har lovlig rett til å delta i konkurransen;
 • gir du selskapet, eventuelle tredjeparter som er utnevnt av selskapet for å organisere og / eller administrere konkurransen og konkurransesponsor (er), tillatelse til å bruke navnet ditt med det formål å organisere og / eller administrere konkurransen, for kunngjøring av vinneren av konkurransen og for relaterte salgsfremmende formål;
 • erkjenner du at hvis konkurransen arrangeres på Facebook, utleverer du informasjon til Selskapet og eventuelt konkurransesponsor (er), ikke til Facebook Ireland Limited eller Facebook, Inc. ("Facebook");
 • gir du Selskapet og eventuelt konkurransesponsor (er) retten til å bruke din personlige informasjon til å sende deg informasjon om deres respektive produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du ikke ønsker å motta denne informasjonen, kan du reservere deg mot dette ved å følge instruksjonene som gis;
 • godtar du at dine bidrag til konkurransen vil bli selskapets eiendom ved mottakelse og ikke vil bli returnert. Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter vil bli ivaretatt, men ved å delta i konkurransen gir du selskapet og dets lisensinnehavere rett til å republisere ditt konkurranseinnlegg;
 • garanterer du at konkurranseinnlegget ditt er originalt, og ikke helt eller vesentlig kopiert fra noe annet materiale; 
 • garanterer du at konkurranseinnlegget ditt ikke vanærer, forårsaker skade på eller angriper personvernet til eller på annen måte krenker eller bryter med lovbestemt, allmenn lov, regulatoriske eller immaterielle rettigheter til tredjepart.

Du kan bli tilbudt muligheten til å abonnere på et gratis nyhetsbrev eller annen tjeneste fra Selskapet, men dersom du velger å avslå dette vil det ikke påvirke din deltakelse i konkurransen på noen måte.

Dersom du vinner en konkurranse kan det hende at du må oppgi tilleggsinformasjon (inkludert bevis på alder eller identitet) og / eller fylle ut tilleggsdokumenter og returnere dem til selskapet innen en spesifisert tidsfrist. Dersom dette ikke blir gjennomført innen tidsfristen vil du diskvalifiseres som vinner, og en annen vinner vil bli valgt.

Hvis du vinner en konkurranse og aksepterer vinnerstatus:

 • erkjenner og godtar du at levering av premien til deg vil være på egen risiko;
 • erkjenner og godtar du at verken Selskapet eller eventuelle konkurransesponsorer, eller ansatte, agenter eller underleverandører, kan stilles til ansvar overfor deg eller din besittelse av / bruk av premien.

Med mindre annet er oppgitt, er Selskapet arrangøren av konkurransen. Ingen konkurranser arrangert på Selskapets Facebook-sider er på noen måte sponset, godkjent eller administrert av, eller assosiert med, Facebook.

Disse konkurransereglene og hver konkurranse er underlagt norsk lov. Alle tvister som oppstår mellom Selskapet og en tredjepart i forhold til disse konkurransereglene og / eller en konkurranse skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.