Har du fått med deg nyheten om denne funksjonen i Microsoft Excel?

En mann bruker excel på en laptop
(Foto: Microsoft)

Microsoft Excel-dokumentene dine kan få en helt ny funksjonalitet som gjør arbeidet ditt mer dynamisk og spennende. Microsoft kaller selv nyheten for et "stort gjennombrudd".

En ny oppdatering av Excel skal nemlig gi brukere muligheten til å legge inn bilder direkte i cellene - og gjøre dem til en aktiv del av arbeidsarket - i stedet for å bare flyte over cellene som tidligere. 

Microsoft sier videre at dette skal gjøre Excel mer personlig og unikt, og gi arbeidet ditt en helt ny dimensjon.

Microsoft Excel IMAGE

I det offisielle dokumentet Microsoft 365 roadmap nevnes nyheten sammen med en helt ny "IMAGE"-funksjon som også skal gi brukere flere muligheter for justeringer og tilpasninger.

Det ska bli mulig å flytte og justere celler, sortere og filtrere, og til og med bruke bilder som en del av Exceltabeller.

Nøyaktig hvordan det skal fungere vet vi lite om, ettersom dette fortsatt er under utvikling. Men det ryktes om en lansering allerede nå i desember 2022, så vi skal holde øynene åpne for nyheter. 

Når oppdateringen er på plass vil den fungere for alle brukere på tvers av maskiner, nettlesere, Mac og Android.

Tanken bak denne nyheten er å gjøre Excel mer attraktivt og brukervennlig, med fokus på å legge til rette for mer nettbasert samarbeid både på og utenfor arbeidsplassen.

Microsoft har også uttalt at de vil rulle ut muligheten for "@mentions" i Excel - slik at samarbeid skal bli enda lettere. @mentions gir deg muligheten til å fortelle kollegaer om endringer, gi informasjon og forklaringer ved å tagge dem i arbeidsdokumentet. 

Nylig fikk vi også muligheten til å bruke hyperlinker i kommentarer i Excelarkene, så det er tydelig at Microsoft fortsatt ser på Excel som et av de viktigste programmene i sin portefølje.

Thomas Nymoen Lund
Med bidrag fra