Nvidia kjøper ARM for 40 milliarder dollar

Nvidia buys ARM
(Foto: Nvidia)

Nvidia har offisielt bekreftet at de kjøper ARM fra SoftBank for førti milliarder amerikanske dollar (drøye 360 milliarder norske kroner.)

«ARM og NVIDIA deler en visjon og lidenskap: at allestedsnærværende og energieffektiv databehandling vil hjelpe med verdens mest presserende problemområder, fra klimaendringer til helse, fra jordbruk til utdanning» sier Simon Segars, administrerende direktør i ARM.

«Det å levere når det gjelder denne visjonen krever nye tilnærminger til maskinvare og programvare, samt en langtidsvarende forpliktelse til forskning og utvikling. Ved å samle de tekniske styrkene i våre to selskaper kan vi akselerere vår fremgang og skape nye løsninger som vil muliggjøre et globalt økosystem av innovasjon. Vår ledelse og jeg er entusiastiske når vi nå blir med NVIDIA og skriver dette neste kapittelet sammen.»

Nvidia ARM

Nvidia skal til å begynne med betale SoftBank 12 milliarder amerikanske dollar i vanlige overføringer, samt 21,5 milliarder i aksjer, og på sikt skal summen (i overføringer og aksjer) øke med opptil fem milliarder, avhengig av om enkelte finansielle mål blir nådd av ARM. Ansatte hos ARM skal også få utbytte av i form av omlag 1,5 milliarder i aksjer.

Som alltid er den foreslåtte avtalen underlagt godkjenning fra reguleringsmyndigheter, og en del har allerede begynt å så tvil om i hvilken grad dette oppkjøpet kommer til å være problematisk.

ARM kommer til å bli underlagt Nvidia, og kommer til å «fortsette å drive en åpen lisens-modell, samtidig som nøytralitet ovenfor globale kunder skal opprettholdes, noe som har vært grunnleggende for selskapets suksess», lovet Nvidia i en uttalelse vedrørende oppkjøpet.

Nvidia har også forpliktet seg til at ARM fortsatt skal ha hovedkvarter i Storbritannia, og at immaterielle eiendeler fortsatt skal være registrert i Storbritannia. Selskapet har videre lovt at det skal bygge på ARMs britiske anlegg ved å introdusere et «globalt senter for fremragende forskning innen AI» ved universitetsområdet i Cambridge.

Nvidias administrerende direktør, Jen-Hsun «Jensen» Huang var entusiastisk: «AI er den sterkeste teknologi-kraften i vår tidsalder, og har introdusert en ny bølge innen databehandling. I årene som kommer vil billioner av datamaskiner som kjører AI lage en ny IoT som er tusen ganger større en dagens IoP [internet-of-people, jour. anm.] Vår kombinasjon vil lage et selskap som får en fabelaktig posisjon i AI-ens æra.»

Motstridende interesser?

Det later til at Nvidia legger vekt på at selskapet ikke kommer til å forandre på hvordan ARM fungerer, generelt sett. Det er ikke spesielt overraskende, siden noen av ARMs største klienter kan komme til å tenke nytt når det gjelder sin egen posisjon, gitt oppkjøpet (det er også en politisk dimensjon inne i bildet her, om man tar i betraktning den sannsynlige reaksjonen fra Kina, når nå ARM blir å finne i amerikanske hender.)

Som analytiker Geoff Blaber, fra CSS Insight, merker seg: «Dette kommer til å skape stor motstand, ikke minst fra de som lisensierer fra ARM.» Blader observerer også at «det er veldig vanskelig å se hvordan Nvidia kan balansere deres egne krav med det som kreves av ARM-økosystemet.»

Det er helt klart at dette er et stort oppkjøp, og potensielt et stort skifte i maktbalansen i teknologi-industrien, og mange følger nå utviklingen med argusøyne – gitt at de ovennevnte godkjenningene går gjennom, naturligvis.

Darren is a freelancer writing news and features for TechRadar (and occasionally T3) across a broad range of computing topics including CPUs, GPUs, various other hardware, VPNs, antivirus and more. He has written about tech for the best part of three decades, and writes books in his spare time (his debut novel - 'I Know What You Did Last Supper' - was published by Hachette UK in 2013).