Microsoft 365 ulovlig ved tyske skoler

Microsoft 365
(Foto: Microsoft/GTS)

Microsoft 365 er blitt en uunnværlig tjeneste for millioner av brukere verden over, enten det er i bedrifter, privat – eller i det offentlige. Og det er på den sistnevnte fronten tyskerne byr kjempemessige Microsoft på problemer. 

Allerede i 2019 varslet tyske myndigheter et forbud mot denne velkjente produktivitetspakken i skolen, meldte IT-Avisen den gang.

Nå hevder det tyske datatilsynet DSK at skyplattformen Microsoft 365 ikke er forenlig med europiske personvernregler. Microsoft deler imidlertid ikke denne oppfatningen, melder ComputerSweden.

Kjernen i problemet er at opplysninger underlagt personvernloven overføres og lagres på amerikanske servere.

Det svenske nettmediet meldte tidligere at heller ikke franske myndigheter godtar at personlige opplysninger i skoleverket lagres på amerikanske servere.

GDPR i praksis

ComputerWeekly utdyper problemet i en artikkel: Microsoft opptrer med manglende transparens rundt hvordan de innhenter og lagrer personopplysninger – og hvordan de eventuelt hindrer tredjeparter i å få tak i disse opplysningene.

Det er dette tyske Datenschutzkonferenz (DSK) reagerer på. DSK består av det tyske datatilsynet og 16 statlige instanser. De konkluderer med at bruken av O365 ikke er juridisk forenlig med Personvernforordningen i EU (GDPR). Forordningen skal ifølge Wikipedia «styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU)».

Vidtrekkende konsekvenser?

Men hva betyr dette for Microsoft 365 ellers i EU og Europa. I prinsippet angår disse juridiske konfliktene alle land som har sluttet seg til GDPR. Nettmediet Techcrunch kommenterer at den tyske arbeidsgruppen DSK oppfordrer til en gjennomgang av hvilke tjenester som benyttes. Eventuelt burde man velge løsninger som ikke kommer på kant med bestemmelsene i GDPR.

Dette vil ikke bare ramme Microsoft. Også andre leverandører av skybaserte tjenester kan bli hardt rammet av en slik reorientering. IT-Avisen benyttet Google Docs og Apples iWork som eksempler i nevnte artikkel fra 2019.

Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.