iPhone- og Android-modeller kan blir påtvunget lengre levetid

Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra (Foto: Future)

Smarttelefoner basert på Android kan nå bli trygge i bruk over lengre tid enn tidligere, takket være den tyske regjeringen, som nå prøver å overtale EU til å fremme et krav som sier at smarttelefonprodusenter må tilby syv år med sikkerhetsoppdateringer og reservedeler.

Dette ifølge den tyske nyhetssiden Heise Online, i en artikkel som beskriver en potensiell forandring i lovverket som vil forbedre den nåværende situasjonen, som innebærer at Android-telefoner i praksis tilbyr rundt tre år med sikkerhetsoppdateringer, selv om man bruker et femsifret antall kroner på en toppmodell.

Enkelte telefoner, som eksempelvis Samsung Galaxy S21-serien, har nå fire år med sikkerhetsoppdateringer, men det er et unntak, så om alle nå blir påtvunget sju år med vedlikehold av programvare, så er det i praksis snakk om en svært velkommen forandring. Dette vil også, til en viss grad, være fordelaktig for iPhone-brukere, siden Apple per nå har en tendens til å tilby fem eller seks år med programvareoppdateringer.

Det er verdt å merke seg at sikkerhetsoppdateringer ikke innebærer ny funksjonalitet, så det er ingen garanti for at man med dette lovforslaget får helt nye versjoner av Android eller iOS, men som et minimum får man i alle fall sikkerhetsoppdateringer.

Hvorvidt EU kommer til å fatte et nytt direktiv er per nå uklart. Det har allerede blitt foreslått en lovfestet femårig programvarestøtte, og både dette og den syvårige varianten har måttet tåle krass kritikk fra smarttelefonprodusentene, som stort sett ønsker at kravet kun skal være på tre år.

Det gjenstår å se hvorvidt noen av lovforslaget faktisk går gjennom, og av de to ser det kanskje hakket mørkere ut for syvårsvarianten, men aktiviteten på området viser i alle fall at det finnes et politisk ønske om å forbedre situasjonen for forbrukerne.


Google Pixel 5 på et bord med skjermen påslått

(Image credit: TechRadar)

Vi mener utvidet programvarestøtte er et must

Det finnes mange gode argumenter for hvorfor smarttelefonprodusenter burde pålegges å oppdatere programvaren utover det som per nå er vanlig. Vi har for øvrig gått gjennom noen av disse tidligere (skrevet av våre britiske kolleger). Hovedgrunnen er at forbrukerne vil kunne bruke telefonene sine lengre, vel vitende om at enhetene er oppdaterte og trygge i bruk.

Med en gang en telefon når en alder som innebærer at den ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer, blottlegges den i større grad for dataangrep og andre problemer. Ideelt sett burde en bruker oppgradere med en gang det tar slutt på sikkerhetsoppdateringene, men de færreste har verken penger eller ork til å bytte telefon hvert tredje år, særlig ikke når det er snakk om telefoner til ti tusen kroner eller mer. Vi mener det er fullstendig urimelig å tilby kun en håndfull år programvarestøtte i toppmodeller.

Mange er heller ikke klar over at de bruker telefoner som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer, så om produsentene pålegges en utvidet tidsperiode der de må holde telefonene oppdaterte, så vil det føre til en tryggere hverdag for mange, selv om kundene i praksis ikke enser faren de er i.

Det er selvfølgelig også en klar miljøeffekt i å gjøre telefoner brukbare over lengre tid, siden man ikke vil føle seg presset til hele tiden å oppgradere telefoner som rent maskinvaremessig kan holde høy standard.

Dette er selvfølgelig en av årsakene til at mobiltelefonprodusentene stritter i mot, siden store deler av inntjeningen til disse selskapene er basert på en kort oppgraderingssyklus. Skal man i tillegg utvikle sikkerhetsoppdateringer til stadig eldre maskinvare vil også dette innebære flere kostnader.

Fra forbrukerens (og naturens) ståsted vil dog et lovpålagt oppdateringsregime være svært fordelaktig, og selv om forslaget i praksis kun gjelder for land i EU (og presumptivt EØS), så er det likevel en viss sannsynlighet for at forandringen vil føre til et globalt skifte i praksis. Hvis selskapene først blir påtvunget det ekstra arbeidet med programvaren, så kan det ende opp med å koste mer enn det smaker, rent PR-messig, å holde sikkerhetsoppdateringene unna de andre regionene.

Kilde: Engadget

James Rogerson

James is a freelance phones, tablets and wearables writer and sub-editor at TechRadar. He has a love for everything ‘smart’, from watches to lights, and can often be found arguing with AI assistants or drowning in the latest apps. James also contributes to 3G.co.uk, 4G.co.uk and 5G.co.uk and has written for T3, Digital Camera World, Clarity Media and others, with work on the web, in print and on TV.