Viktig avgjørelse i USA, nå et steg nærmere «retten til å reparere»

right to repair
(Foto: iStock)

Mens telefoner og laptoper stadig blir vanskeligere og vanskeligere å reparere, så har det nå i det minste blitt lovlig å gjøre dette på lovlig vis etter en ny avgjørelse tatt av US Library of Congress (Kongressbiblioteket) og deres «Copyright Office»

Library of Congress er USAs nasjonalbibliotek og fagbibliotek for USAs lovgivende forsamling, og «Copyright Office» er en avdeling i det amerikanske Kongressbiblioteket som forvalter fortegnelsene over registrering av opphavsrett til åndsverk

De to har nå satt i kraft nye regler som i praksis vil gjøre det lovlig for forbrukere og tredjeparter å omgå kopibeskyttelse (DRM) i programvare eller fastvare installert på enheter for å kunne reparere de. Frem til nå er det kun maskinvare tilknyttet traktorer som har vært unntatt gjeldende lov på dette punktet. Nå har det derimot blitt gjort gjeldende for et bredt spekter av forbrukerelektronikk, og det vil derfor altså gjelde alt fra smarttelefoner til husholdningsartikler.

Flere produsenter, deriblant også Apple, har i mange år installert forskjellige former for DRM-løsninger i deres produkter for å sjekke om en reparasjon har blitt gjort av et sertifisert verksted eller ikke. For å bli et sertifisert verksted er det ofte tilknyttet en kost i form av et årlig abonnement. 

Frem til nå har det vært forbundet med en viss risiko å benytte en ikke-sertifisert tredjepart eller gjøre reparasjoner selv. Omgåelse (hacking) av mekanismene som er lagt inn av produsentene har blant annet brutt bruksvilkår (EULA), og har også fått juridiske konsekvenser i form av brudd på produsentenes åndsverkbeskyttelse. 

Som Motherboard skriver så tillater denne avgjørelsen i USA at tredjeparter (deg selv inkludert) kan bryte kopisperrer og andre mekanismer for å «utføre vedlikehold på en enhet eller system, for å kunne få det til å fungere i henhold til sine opprinnelige spesifikasjoner».

Første seieren i en lang krig for «Retten til å reparere» 

I Europa er forslag til ny lovgivning på trappene for å sikre forbrukere og bedrifter sine rettigheter til å reparere det de har kjøpt. Derfor er også det som nå skjer i USA viktig for den videre kampen. 

Dette er de amerikanske myndighetenes måte å si at forbrukere bør ha rett til å reparere egen elektronikk, uten at produsentene av produktene er involvert i den prosessen. Det er imidlertid mye mer arbeid som gjenstår for å virkelig tilfredsstille "retten til å reparere"-bevegelsen i USA og resten av verden.

Blant annet gjør ikke disse avgjørelsene det enklere å omgå disse sperrene eller å bytte deler. En potensiell bieffekt av en kjennelse som dette, er at det nå kan få produsenter til å gjøre det enda vanskeligere å omgå disse sperrene. Kjennelsen tvinger ikke selskapene til å gjøre det enklere å reparere, kun at du ikke kan straffes for å ha gjort det. 

Det er viktig å bite seg merke i at dette er et steg i riktig retning, men det er like viktig å merke seg at myndighetene er tilbakeholdne med å juridisk tvinge selskaper til å anerkjenne disse rettighetene.   

Inntil myndigheten setter foten ned ovenfor disse selskapene for å gjøre det lettere å kunne reparere, så vil nok krigen mellom forbrukere og selskapene som produserer produktene bli mer og mer intens.