iPhone 13-skjermreparasjoner vil ikke føre til Face ID-problemer allikevel

iPhone 13
(Foto: TechRadar)

Apple har det ikke enkelt om dagen, i alle fall ikke med iPhone 13. Utfordringene som gnager involverer både mangel på komponenter, men nå også at det kan være vanskelig for kunder å reparere sprukne skjermer. Problemet med mangel på prosessorer kommer nok til å vare til litt uti 2022, men når det gjelder problem nummer to, så kan det se ut til at Apple nå går tilbake på de første uttalelsene.

Det later til at Apple nå er i ferd med å utvikle en ny programvareoppdatering som vil kunne hjelpe tredjepartsverksteder med å fikse iPhone 13-skjermer med sprekk, uten at det får konsekvenser for Face ID-programvaren. En artikkel som presenterer det ovennevnte dukket nylig opp hos The Verge, men det var lite informasjon om eventuelt når programvareoppdateringen skal lanseres.

Problemet førte til en del oppstyr på verdensbasis, i kjølvannet av en iFixit-avsløring, som involverte at nettstedet hadde testet en reparasjon i en hel rekke enheter som kjørte iOS 15 og iOS 15.1. Selskapet forklarte i et innlegg på hjemmesiden sin at om man prøver å fikse en sprukket skjerm, så ville Face ID-funksjonaliteten på iPhone 13-enheten det gjaldt ikke fungere.

iFixit delte flerfoldige YouTube-videoer som inneholdt en rekke slike tilfeller via det ovennevnte innlegget, som et bevis på at påstanden deres hadde blitt testet av flere andre reparatører. Dette førte til en kollektiv protest blant tredjepartsverkstedene, og det ble hevdet at Apple prøvde å monopolisere iPhone-reparasjoner.

Måten Apple stelte i stand bruduljene var såre enkel. For å sikre seg at iPhone-brukere kun tok i bruk autoriserte verksteder var kravene til skjermskifte de følgende: Hvis man ikke fjernet en liten kontrollbrikke fra den opprinnelige skjermen, så ville Face ID-programvaren slutte å fungere. Det å fjerne brikken var såpass komplisert at det involverte kompliserte maskiner, noe mange reparatører ikke har.

Apple-autoriserte verksteder har ikke bare tilgang til et programvarebasert verktøy som kan tvinge enhetene til å akseptere nye skjermen, men de har også muligheten til å lodde overflatemonterte komponenter, med utstyr som blir kjøpt spesifikt til slikt arbeid, til en klekkelig pris.

Dette vil si at iPhone-brukere som er så uheldige å få en sprekk i skjermen må bruke mer penger på reparasjoner som foretas av verksteder med det riktige utstyret. Gitt at Apple ikke gir etter (noe det nå ser ut at til de gjør.) Dette skjermtrikset ville sannsynligvis også ha ført til at fremtidige iPhone-modeller ikke ville ha kunnet blir reparert hos tredjepartsverksteder.

Kommentar: En seier for Right to Repair-bevegelsen

Apple har blitt stadig mer konfronterende i retning uavhengige reparatører i de senere år, og har tradisjonelt foretrukket at forbrukere henvender seg direkte til Apple og Apple-sertifiserte forhandlere, eller hos tredjeparter på verdensbasis som er del av det såkalte Independent Repair Provider (IRP)-programmet. Sistnevnte får verktøy, opplæring og deler direkte fra selskapet.

Dette samsvarer i liten grad med Right to Repair-bevegelsen, som jobber hardt for å sikre at produsenter på monn designer produktene sine på en måte som gjør det vanskeligere for enkeltpersoner og tredjeparter å reparere enhetene. Selv om EU har utforsket mulighetene for å lage lovverk som eliminerer elektronisk avfall og sikrer forbrukerrettigheter i en årrekke, er det først nå, under Biden, at den amerikanske regjeringen endelig tar fatt på arbeidet med å revidere de såkalte Right to Repair-lovene – særlig i smarttelefon-øyemed.

Apple er ikke det eneste selskapet som stritter i mot Right to Repair – en Bloomberg-artikkel som ble publisert i mai presenterte detaljer om hvordan handelsgruppen TechNet, som inkluderer blant andre Google og Apple, bedrev lobbyvirksomhet for å hindre at offentlige tjenestemenn skulle gå gode for Right to Repair-lover. Artikkelen forklarte også at teknologigiganter var involvert i lobbyvirksomhet på statlig nivå, eksemplifisert av at Microsoft, Amazon og andre prøvde å påvirke en lovendring i Washington i 2019.

Sammenblandingen av skjermen og mikrokontrolleren virket som nok et forsøk på å lede forbrukere til verksteder via Apple-autoriserte bedrifter, noe som i praksis hindret folk i selv å velge hvordan de skulle reparere enheten sin. Apples nåværende standpunkt, der de innrømmer at de kommer til å forandre praksisen, et tegn på at ting går i riktig retning fremover.


Apple has grown more hostile toward independent repairs over the years, preferring instead that consumers get their products fixed directly through Apple at an Authorized Service Provider, or at third-party shops worldwide that are part of its Independent Repair Provider (IRP) program. The latter get tools, training, and parts sourced directly from the company. 

This runs against the Right to Repair ethos, which campaigns against device-makers deliberately designing their products to be harder for individuals and third-party shops to repair. While EU lawmakers have been exploring laws that eliminate e-waste and back consumer rights for years, the US government under President Biden’s administration is finally starting to revise Right to Repair laws – especially for smartphone makers. 

Apple isn’t the only company obstructing Right to Repair – a Bloomberg report back in May detailed how the trade group TechNet, which includes Google and Apple, encouraged lawmakers not to sign Right to Repair laws. The report also explained how tech giants lobby against such legislation on the state level, as Microsoft, Amazon, and others did for a 2019 Washington bill. 

The iPhone 13’s display-and-microcontroller serialization seemed like another way to funnel consumers into repairing devices through Apple-authorized businesses, functionally limiting Right to Repair. Hopefully the company walking back its arbitrary hardware limitation is a sign of its direction in the future.

Kilde: Ars Technica

Raj Narayan

A media veteran who turned a gadget lover fairly recently. An early adopter of Apple products, Raj has an insatiable curiosity for facts and figures which he puts to use in research. He engages in active sport and retreats to his farm during his spare time.