I kjølvannet av ChatGPT lurer Google på om de blir hengende etter

En mobil enhet liggende på en laptop. På mobilskjermen nevnes ChatGPT I et blogginnlegg.
(Foto: Shutterstock / Tada Images)

I et allmøte nylig lurte Google-ansatte på om OpenAIs nyeste chatbot ChatGPT har slått dem på målstreken når det gjelder dominans på AI-feltet.

CNBC nevner (uten å oppgi kilde) at en ansatt stilte et spørsmål knyttet til at Google hadde nektet å implementere AI i søkefunksjonen og at dette var en «tapt mulighet» – særlig ettersom Google allerede har skapt LaMDA, en AI-chatbot som ble betegnet som selvbevisst av Google-utvikler Blake Lemoine i juni 2022, før han fikk sparken fra selskapet måneden etter.

ChatGPT er en livechat-bot som er utviklet for å bidra med faktakunnskap og kreative besvarelser på brukeres innspill. Googles ansatte peker på at dette allerede er navet i det Google selv foretar seg.

Chatbot-krig

Imidlertid responderte CEO i Googles moderselskap Alphabet, Sundar Pichai, og lederen for Googles AI-divisjon, Jeff Dean, ved å si at dette ikke skyldtes Googles manglende evne til å implementere AI i søk, men handlet om at Google trenger å beskytte sitt rykte som en troverdig informasjonskilde – noe man ikke alltid kan stole på at AI er.

«Dette har møtt et behov folk åpenbart ser ut til å ha, men det er også viktig å husek på at det knutter seg problemer til slike modeller», sa Dean. «Hvis [en AI ikke er] helt sikker på noe, vil de si [at] elefanter er de dyrene som legger størst egg, eller noe slikt.»

Google har nok et poeng eller to, men det har også uavhengige analytikere. CNBC siterte Morgan Stanleys ledende Alphabet-analytiker Brian Nowak på at det fryktes at slike språkmodeller vil stjele markedsandeler fra Google, «og true deres posisjon som folks innfallsport til internett.»

Og selv om det kan ta lang tid før Google virkelig merker denne trusselen, og vi understreker kan. Nowak bemerket at LaMDA fremdeles er under utvikling, og at Google fortsetter forskningen på og lanseringen av nye AI-produkter.

I desember 2022 kom eksempalvis Googles Tensorflow-team med et maskinlæringstillegg for Google Sheets som var tettet mot nybegynnere innen AI.

Google har altså ingen planer om å sitte stille og lide nederlag mot OpenAI eller andre AI-leverandører i den nye kampen om dominansen på internett.

Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra