788 millioner i gebyr til Telenor

(Foto: Telenor)

Konkurransetilsynet har under en direktesendt pressekonkurranse i dag annonsert at de ilegger Telenor et gebyr på 788 millioner kroner. Årsaken er at Telenor skal ha lagt hindringer i veien for utbygging av et tredje mobilnett i Norge.

– Vi har funnet det bevist at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling. De hindret andre å utbygge et tredje mobilnett i Norge, sa konkurransedirektør Lars Sørgard under pressekonferansen.

Byggingen av et tredje mobilnett ble startet av Network Norway i samarbeid med Tele2 i 2007, og i utbyggingsperioden kjøpte Network Norway tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ennå ikke var bygget.

I 2010 endret Telenor imidlertid vilkårene i avtalen med Network Norway om leie av Telenors nett, og det er disse endringene som er bakgrunnen for overtredelsen av konkurranseloven.

– Gjennom den nye avtalen reduserte Telenor prisen for selve bruken av Telenors nett, men innførte samtidig en avgift som økte med antall kunder. Denne avgiften ble ikke Network Norway kvitt med økt bruk av eget nett. Dette fjernet insentiver til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i en pressemelding fra Konkurransetilsynet.

Lang etterforskning

Etterforskningen strekker seg helt tilbake til 2012 da Konkurransetilsynet gjennomførte en razzia i Telenors lokaler på Fornebu. Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret Konkurransetilsynet har gitt noensinne.

I en pressemelding sier Telenor at de er uenige i Konkurransetilsynets avgjørelse.

− Vi har samarbeidet godt med Konkurransetilsynet og tilrettelagt for deres arbeid hele veien. Vi er uenige i at vi har brutt konkurranseloven, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Telenor har seks måneders frist til å klage på vedtaket.

− Nå skal vi bruke denne tiden til å gå gjennom alle sider ved saken. Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, sier Svendsen.

Truls Steinung
Journalist

Truls Steinung har jobbet for TechRadar siden starten i Norden i 2018, og har før det over 10 års erfaring som tech-journalist for en rekke ulike utgivelser. Han fokuserer hovedsakelig på produkttesting, og han har spesielt god kjennskap til lydprodukter, mobil, PC og nettverk.