Skip to main content

Apple tjener bøttevis med penger på sine dyreste telefoner

I følge Apples siste inntjeningsrapport så har de hatt nok et år uten vekst i antall solgte enheter. Derimot har selskapet en total omsetning på ca 530 milliarder norske kroner. Dette er 84,3 milliarder mer enn i fjor. 

Den massive veksten i omsetningen skyldes i hovedsak deres dyreste telefoner, og dette på tross av at Apple ikke solgte flere enheter i år enn de gjorde i fjor. 

Analytikere forventet å se vekst i salgstallene til iPhone-serien, men Apple har selv rapportert null prosent vekst på dette området.

Blandet drops

Som vi så i fjor med iPhone X, så ser selskapets premium-enheter ut til å være et tveegget sverd for Apples inntjening. Mens det totale iPhone-salget har stagnert, har Apple økt gjennomsnittlig salgspris på telefonene med 28 prosent.

Den relativt dyre iPhone XS og den enda dyrere iPhone XS Max ble lagt ut for salg bare en uke før kvartalet i september endte, og Apple gjorde det fremdeles ganske bra på tross manglende salg. Den billigere versjonen,  iPhone XR, ble tilgjengelig for sent for denne inntektsrapporten.

Dalende tall

Om vi ser på tallene så solgte Apple 46,9 millioner iPhoner i tredje kvartal, sammenlignet med 46,7 millioner enheter solgt i samme kvartal i 2017. 

Og resten av selskapets portefølje gjør det heller ikke spesielt bra. iPad-salget har falt med 6 prosent år over år, mens Mac-salget har gått ned med 2 prosent. 

Dette har ført til at Apples økonomidirektør, Luca Maestri, annonserte at selskapet vil endre på måten de rapporterer sine inntekter på. Dette ledet så til at aksjeprisen til Apple falt med hele 7 prosent. Fra og med fjerde kvartal kommer Apple ikke til å avsløre antall solgte enheter. 

Maestri uttalte også at antall solgte enheter er mindre relevant for dem enn det har vært tidligere. Det går også mening ettersom forbrukerne virker mer enn villige til å fortsette å kjøpe produktene, tross høy prisstigning.

Sharmishta Sarkar

Sharmishta is TechRadar's APAC Managing Editor and loves all things photography, something she discovered while chasing monkeys in the wilds of India (yes, she studied to be a primatologist but has since left monkey business behind). While she's happiest with a camera in her hand, she's also an avid reader and has become a passionate proponent of ereaders, having appeared on Singaporean radio to talk about the convenience of these underrated devices. When she's not testing cameras and lenses, she's discovering the joys and foibles of smart home gizmos. She also contributes to Digital Camera World and T3, and helps produce two of Future's photography print magazines in Australia.