Politisk aftale om god digital dækning og 5G

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået ”Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark”. Aftalen indeholder både de overordnede rammer for dansk telepolitik samt seks konkrete understøttende initiativer, der skal fremme god dækning, nye teknologier og gode rammevilkår for telebranchens investeringer.

”Vi baner vejen for, at alle danskere kan komme på de digitale motorveje og med ind i fremtiden. Jeg er glad for og stolt over, at hele Folketinget nu står bag dansk telepolitik og indsatsen for god dækning i Danmark. Vi er enige om, at dansk telepolitik fortsat skal bygge på principperne om markedsbaseret udrulning af nettene og teknologineutral regulering.” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Danmark skal i front
Udover de overordnede rammer sætter aftalen blandt andet fokus på kommunernes rammer for at understøtte god dækning, og hvad teleselskaberne betaler i masteleje, når de skal opsætte mobilmaster. Derudover skal Danmark være i front, når det drejer sig om 5G, som er fremtidens lynhurtige mobilteknologi, og som bl.a. kan bruges til at understøtte selvkørende biler,

“Med aftalen er der også enighed om at afsætte 60 mio. kr. yderligere til den succesfulde bredbåndspulje i 2018, så der i år samlet er 100 mio. kr. til bredbåndspuljen og at målrette puljen yderligere mod tyndtbefolkede områder” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Nøgleelementer:
Det er i udgangspunktet markedet selv, der skal udrulle telenet i Danmark. Det offentlige skal kun blande sig, der hvor markedet kan have vanskeligt ved at nå ud.

Telepolitikken skal fremme, at der er adgang til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark.

Bredbåndspuljen forøges med yderligere 60 mio. kr. i 2018 og målrettes i højere grad mod tyndtbefolkede områder.

Der sættes klare rammer for, hvordan kommuner kan støtte udrulning af mobil- og bredbåndsinfrastruktur uden at påvirke konkurrencen på markedet negativt.

Parterne er enige om at henstille til kommunerne, at de lokalt skal sikre optimale rammer for udrulningen af digital infrastruktur, herunder i forhold til masteleje.

Der nedsættes et nyt brancheforum. Forummet skal bl.a. se på, hvordan eventuelle administrative barrierer for 5G kan nedbrydes, om der kan skabes et miljø for test af nye 5G-tjenester i Danmark, samt hvordan disse kan bidrage til skabe vækst og udvikling i hele landet.

Foto: Pressefoto