Google oppretter DeepMind-avdeling for å ta opp kampen mot ChatGPT og Bing AI

Double exposure of creative light bulb hologram with human brain on laptop background
Googles nye DeepMind-avdeling er et nytt og spennende trekk i AI-utviklingen. (Foto: Shutterstock / Pixels hunter)

Google slår sammen to av sine forskningsteam innenfor kunstig intelligens – DeepMind og Brain – til den nye enheten Google DeepMind. 

Utviklingen innenfor AI skjer i en voldsom hastighet i våre dager. Her er Google en av de største aktørene. De nevnte teamene har begått utrolige bragder innenfor AI, som for eksempel AlphaGo, et dataprogram som spiller det kinesiske brettspillet Go og som var det første dataprogrammet som klarte å beseire en profesjonell, menneskelig spiller. Denne bragden ble utført av DeepMind, som ble oppkjøpt av Google i 2024, og som inntil sammenslåingen fungerte som en selvstendig enhet basert i Storbritannia.

Sundar Pichai, sjef for Alphabet, moderselskapet til Google, har i et blogginnlegg som omhandler det nye tiltaket forklart at dette er gjort for å konsolidere og samle AI-ekspertisen og utnytte Googles eventyrlige datakapasitet. Håpet er at dette vil strømlinjeforme og kraftig forsterke innsatsen i en felles retning og akselerere Googles utvikling av kunstig intelligens.

Google på etterskudd 

Bards nye ferdigheter

den offisielle bloggen til Google meldes det at Bard, selskapets chatbot, har fått evnen til å skrive og fikse kode. Dette er en verdifull oppgradering. 

Google er kommet litt på etterskudd i det pågående AI-kjøret. Vi venter fremdeles på den store utrullingen av deres motstykke til OpenAIs chatbot ChatGPt, nemlig Googles egen Bard.

Bard er fremdeles bare åpent for et begrenset antall mennesker, mens resten av oss må skrive oss inn på en venteliste. Brukernes førsteinntrykk har heller ikke vært av den mest positive typen. Dessuten er det blitt lekket opplysninger fra et internt møte hos Google, der de ansatte uttrykte forvirring rundt Bard. Den aktuelle konsolideringen av to nærmest parallelle team vil kanskje bidra til større klarhet i Google anstrengelser og visjoner.

Pichai understreket i sitt blogginnlegg at en av Googles største bekymringer er sikkerhet og ansvar knyttet til AI, og vi kan jo håpe at dette er hovedårsaken til forsinkelsene. Særlig ettersom de har lagt ned så mye tid og ressurser i utviklingen av produkter som Bard.

De to nevnte teamene skal ha et vanskelig forhold til hverandre, og DeepMind har i flere år forsøkt – men ikke lyktes i – å få friere hender fra Google.

Senere har en talsperson for DeepMind uttalt at de «ikke kunne ha vært stoltere» over å ha levert som de skal når det gjelder å «løse intelligens» samtidig som de opprettholder «både operasjonell autonomitet og full støtte fra Alphabet».

Skjermbilde med DeepMind-logo og -grafikk.

(Image credit: Google)

DeepMinds CEO, Demis Hassabis, er blitt satt til å lede det nydannede DeepMind og skal også føre an i utviklingen av Googles «mest evnerike og velresponderende generelle AI-systemer». Samtidig skal Jeff Dean, leder for Google AI, bli forfremmet til Googles sjefsforsker. Han skal rapportere direkte til Sundar Pichai og sammen med Hassabis tjene i sin nye rolle hos både Google Research og DeepMind.

Pichai understreker at Dean skal ha tilsyn med Googles «mest kritiske og strategiske prosjekter knyttet til AI». Han antyder også en retning for fremtiden til Google DeepMind, og sier at man først vil konsentrere seg om en rekke kraftige, multimodale AI-modeller».

Multimodale modeller er maskinlæringsmodeller, som er utviklet for å kunne bearbeide ulike typer input, som tekst, lyd og bilder. Dette ser ut som et tilsvar til OpenAI og deres fremdeles nye GPT-4, som også tar i bruk multimodale prosesser.

Dette er særlig spennende fordi Google for øyeblikket er overlegne innen disse feltene, særlig når det gjelder versmaskiner og søkemotorer, i form av Google Images og YouTube

Men Googles posisjon i AI-kappløpet viser også deres svakheter, særlig ved at de mister brukere som lar seg friste av de mange spennende nykommerne, og at de ansatte kan la seg friste av en konkurrent som ser ut til å bevege seg fortere og mer målrettet.

Vil opprettelsen av DeepMind snu lykken for Google? Det vil tiden vise, men det er uansett en spennende periode for kunstig intelligens.

Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra