Slack: Pandemien får oss til å velge bort e-post

Hjemmekontor
(Foto: Shutterstock / maryna rodyukova)

Pandemien, og med den, økningen i bruken av hjemmekontor og fjernarbeid, har bidratt til et skifte i innstillingene arbeidstakere har til ulike former for kommunikasjon. Dette kan føre til at samarbeidsverktøy i økende grad vil ta over for e-post, ifølge ny forskning.

Ifølge en rapport fra Slack, som baserer seg på en meningsmåling blant 3000 hjemmekontorbrukere, mener nå en stor andel arbeidstakere (40 %) at de vil klare klare seg bedre uten e-post enn uten samarbeidsverktøy. Halvparten av britiske beslutningstakere innen IT mener på sin side at en alternativ form for digital kommunikasjon kommer til å erstatte e-post innen de kommende tre år.

Det kommer lite bardus på at Slack-forskningen kommer frem til at meningsskiftet kommer av diverse mangler iboende i e-post-teknologien, som nå nylig feiret 50-årsjubileum.

Det største problemet for brukere har med å gjøre mengden tid som brukes på å håndtere innboksen. Anslag basert på data fra meningsmålingen tyder på at samarbeidsverktøy kan spare brukere 81 minutter per dag (i snitt), eller 6,8 timer per arbeidsuke.

Samarbeidsrevolusjonen

Samarbeidsverktøy var allerede populære før pandemien slo til, men etter at store deler av arbeidsstokken begynte med hjemmekontor har trenden tiltatt, noe som har gjort verktøy som Zoom, Microsoft Teams og Slack hverdagskost for svært mange.

Selv om mange i disse tider vaksineres, og dette potensielt kan åpne opp for at flere arbeider returnerer til kontorene verden over kan det se ut til at den økte bruken av samarbeidsverktøy ikke forsvinner med det første. Av deltakerne i undersøkelsen som aldri hadde brukt et samarbeidsverktøy før pandemien sa 78 % at de kom til å fortsette bruken etter at de mer «normale» arbeidsforholdene gjenopprettes.

En av de største fordelene ved samarbeidsverktøy er at man får muligheten til å bygge tettere bånd med folk på jobb, og til og med komme nærmere innpå personer som man aldri fysisk har møtt. Undersøkelsen hevder også at disse tjenestene hjelper nær sagt alle brukere med å skape et bedre forhold til ledelsen.

En av de sentrale punktene som nå potensielt blottstilles er hvorvidt e-post kan regnes som en mer seriøs og klinisk form for kommunikasjon. Av Slack-brukerne som ble spurt sa brorparten (54 %) at de foretrekker å bruke samarbeidsplattformer til uformelle samtaler, mens 80 % sa at de heller ville sendt en spøk eller en GIF over Slack snarere enn over e-post.

«Selv om det fortsatt er standardvalget blant de mer tradisjonelle firmaene har pandemien avslørt sannheten om e-post: det er en gammeldags og lite effektiv måte å kommunisere på arbeidsplassen», sier Stuart Templeton, sjef for Storbritannia hos Slack til TechRadar Pro.

«E-post på arbeidsplassen er et verktøy som passer til beslutninger tatt bak lukkede dører, og å silo informasjon bort fra de som trenger det mest. Tiden for å bli kopiert inn i en lang e-postrekke kan være over, og det er noe vi alle kan være takknemlige for.»

Selv om fordelene ved samarbeidsverktøy er tydelige, så tyder mye på at e-post ikke kommer til å forsvinne med det første, med flere milliarder brukere og en satt og åpen standard har den gamle traveren likevel mye å by på.

Argumentene mot e-post er prisgitt idéen om at samarbeidstjenester gjør alt e-poster gjør, samtidig som de omgår ulempene. Enkelte vil nok si at det er vanskelig å gjøre en såpass direkte sammenligning.

For kjappe forespørsler og uformell prat er et samarbeidsverktøy utvilsomt en bedre løsning, men e-post fungerer fortsatt godt som den siste bastionen for rent funksjonell og asynkron kommunikasjon.

Joel Khalili
News and Features Editor

Joel Khalili is the News and Features Editor at TechRadar Pro, covering cybersecurity, data privacy, cloud, AI, blockchain, internet infrastructure, 5G, data storage and computing. He's responsible for curating our news content, as well as commissioning and producing features on the technologies that are transforming the way the world does business.