Så avinstallerar du en VPN-tjänst helt och hållet

VPN
VPN-tjänster har många olika funktioner - här är de allra viktigaste du ska kolla efter. (Foto: Shutterstock.com)

De flesta VPN-tjänster skyltar med att man inte loggar någon data och att de inte sparar minsta spår av din online-aktivitet.

Vad de här företagen däremot är sämre på att tydliggöra är att man lagrar detaljer och loggar lokalt på din dator, även kontodetaljer, uppkopplingstider och namn på de servrar som du använt dig av. 

Det finns oftast ingen automatisk process som raderar den här informationen. Även efter att du har avinstallerat VPN-tjänsten så finns ofta flera spår kvar, och det finns mängder av ledtrådar om vad du ägnat dig åt i nätverkshistoriken på olika håll i Windows. De här uppgifterna kan ligga kvar i ditt system under flera års tid. 

Om det här utgör en integritetsrisk beror på din situation. Om andra har tillgång till din PC, eller om du använder VPN-tjänsten på en jobbdator, så kanske. Om det är ditt egna slutna system så är risken försumbar. 

Oavsett omständigheterna så är det intressant att se vilken information en PC hyser rörande VPN-historiken. Att radera gamla nätverksuppgifter har även flera fördelar, då det bland annat frigör resurser och hindrar risken för att det uppstår problem med annan nätverksrelaterad mjukvara. 

Kom ihåg att det finns vissa risker förenat med att städa upp på en så här grundläggande nivå. Att råka radera en viktig fil riskerar att göra din pc obrukbar. Var försiktig och radera ingenting om ditt system inte har en säkerhetskopia på ditt system och du har verktygen och erfarenheten som krävs för att återställa datorn om något skulle gå fel. 

Låt oss titta närmare på hur du avinstallerar din VPN-mjukvara och hur du därefter städar upp efter den. Det kan vara värt att notera att du inte behöver följa alla steg i den här processen, åtminstone bortom den initiala avinstallationen. Du kan vara så noggrann du eller inte du vill. 

Om du inte känner dig säker på vissa av de mer avancerade delarna – som att redigera i Registry – så är det förmodligen bäst att slopa de stegen. Dessutom kommer några av de sista stegen enbart att beröra den som är extremt integritetsmedveten, något som du kommer att märka om du läser vidare. 

(Image credit: Microsoft)

Avinstallera VPN-klienterna

Det första steget handlar om att plocka bort själva klienterna. 

Börjar med att ta reda på var programfilerna lagras på din hårddisk. Öppna ett klientfönster, tryck Ctrl-Shift+Esc för att öppna Aktivitetshanteraren i Windows, högerklicka appnamnet och välj Öppna filsökväg. Notera mappnamnet, du kommer att behöva det senare. 

Stäng klienten helt (minimera den inte enbart) och försök sedan att avinstallera den via kontrollpanelen (Kontrollpanel/Program och funktioner/Avinstallera). 

Listan över installerade program innehåller möjligen även en så kallad TAP-drivrutin (en virtuell nätverksadapter) för din VPN-leverantör. Om listan kan sorteras alfabetiskt så skrolla ned till T och leta efter föremål som börjar med ”TAP-” (i vårt testsystem fanns TAP-NordVPN och TAP-ProtonVPN). Ta bort dessa genom att välja Avinstallera. 

Om du inte hittar någonting, så sök i ditt system efter VPN-namnet och leta efter en genväg för avinstallation. 

När du har kört den ordinarie avinstallationen och raderat alla eventuella TAP-filer, så starta om din PC för att försäkra dig om att Windows har lyckats radera de låsta programfilerna. 

Radera lokala loggar

Att avinstallera en VPN innebär inte nödvändigtvis att alla filer plockas bort. Det finns ofta mängder av rester kvar, allt från DLL-filer till detaljerade loggar av dina senaste VPN-uppkopplingar. 

Öppna klientmappen som du noterade i föregående steg, om den fortfarande existerar, och sök igenom systemet efter mappar med liknande namn. Undersök dessa för att se vad som finns kvar och huruvida mapparna kan raderas säkert. 

Du kan även söka efter filer manuellt på de mest uppenbara platserna: \Program Files, \Program Files (x86), \ProgramData, \Users\<username>\AppData\Local, \Users\<username>\AppData\Roaming

Beroende på dina inställningar så kan du ha en separat installation av OpenVPN, den öppna klient som används av många VPN-program för att hantera anslutningar. Leta efter mappen \Users\[Username]\OpenVPN\Log och radera alla loggfiler som dun inte behöver. Det kan vara samtliga filer, om du vill. De här filerna används bara för felsökning, och det är ingen fara att plocka bort dem. 

(Image credit: Microsoft)

Registry-referenser

VPN-klienter för Windows lagrar ibland vissa av sina inställningar i Windows Registry. Vissa av dessa överlever även efter en avinstallation och de kan avslöja detaljer om ditt konto eller din uppkopplingshistorik. 

En liten varning: Var alltid oerhört försiktig när du redigerar Windows Registry. 

För att börja, starta REGEDIT och gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE och HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE. Skrolla igenom varje uppsättning med nycklar, och leta efter allt som kan ha en koppling till den VPN-tjänst som du avinstallerat. 

Normalt sett hittar man inte särskilt mycket. Vårt testsystem hade överblivna nycklar från ExpressVPN, IPVanish, IVPN, ProtonVPN, SecureVPN och VyprVPN (Golden Frog), men dessa var antingen tomma eller innehöll inget av intresse. 

Andra kan vara desto viktigare. NordVPN innehöll till exempel en del IP-adresser, Windscribe innehöll alla våra inställningar och den senaste externa IP-adressen och FrootVPN och Anonine hade lämnat kvar en del data, bland annat användarnamn och krypterade lösenord. 

Vad du än hittar så kan du radera det genom att högerklicka nyckeln i panelen på vänstersidan och välja Radera, så länge du är säker på att filerna inte behövs. Som vi redan nämnt så bör man vara försiktikg när man redigerar Windows Registry. Att radera fel saker kan skapa mängder av problem. Är du det minsta osäker, så låt filerna vara. 

(Image credit: Microsoft)

Nätverksadaptrar

VPN-klienter för Windows fungerar genom att använda sig av virtuella nätverksadaptrar som kan användas av andra applikationer. De här ligger dessvärre oftast kvar efter att man avinstallerat sin VPN-tjänst, och de stökar till det i nätverksinställningarna och kan orsaka konflikter med annan mjukvara. 

Starta Enhetshanteraren (tryck Win+R, skriv in devmgmt.msc och tryck Enter) och klicka sedan pilen till vänster om ”Network adapters” för att visa allt som installerats på din dator. 

VPN-relaterade adaptrar innehåller oftast TAP i namnet (en standard för virtuella nätverksadaptrar) och tjänsten namn, vilket gör dem lätta att känna igen. I vårt test hittade vi iBVPN Tap Adapter”, ”SitchVPN Tap Adapter” och ”TAP-NordVPN Windows Adapter V9”, till exempel. 

Vårt system innehöll även en något mer vagt namngiven fil kallad ”VPN Client Adapter- VPN”. Om du är osäker på varifrån en nätverksadapter kommer, dubbelklicka den , välj Driverfliken och kolla under Driver Provider och Digital Signer vem som ligger bakom den. Här syns i regel namnet på tjänsten och företaget bakom den. 

Gör en dubbelkoll genom att välja Events-fliken och skrolla ned till slutet av listan. Om det var länge sedan senaste event så kan det vara en indikation på att adaptern inte längre används, även om det inte är en garanti. 

Om du är helt säker på att en adapter inte längre behövs, och om du vet hur du ska åtgärda saken om du tar fel (ominstallera, använda en systemåterställningspunkt eller liknande) så högerklicka och välj Avinstallera enhet och klicka i rutan ”Radera drivrutin för den här enheten”.