Fjernarbeid, kontoret og skyen

hjemmekontor
(Foto: Shutterstock / maryna rodyukova)

I mars annonserte det største bygge- og boliglaget i Storbritannia, Nationwide, at deres 13 000 medarbeidere kunne velge hvor de ville jobbe fra. En undersøkelse blant de ansatte viste at 57 % ønsket utelukkende å jobbe hjemmefra, mens 36 % ville ha en blanding av arbeidstid på kontoret og hjemme. I oktober 2020 gikk Microsoft ut med sitt mål om å tilby så mye fleksibilitet som mulig til sine ansatte. Bill Gates spådde i etterkant at mer enn halvparten av alle arbeidsrelaterte reiser, og mer enn 30 % av dager på kontoret, ikke ville gå tilbake til nivåene de hadde før pandemien.

Dette er bare to eksempler på hvordan store organisasjoner responderer på konsekvensene av COVID-19, og hvordan arbeidsplassen i stor grad har blitt forandret. Administrerende direktør for Nationwide merket seg eksempelvis: «Hvordan vi utfører jobbene våre er langt viktigere enn hvor vi utfører de.»

Under nedstengningen av samfunnet, da mye av kollektivtrafikken har vært vanskeligstilt, og kontorene for små, har mange organisasjoner innsett at de kan spare penger og få gladere ansatte ved å støtte en fleksibel arbeidsløsning, men det betyr likevel ikke at vi er på vei mot en fullstendig hjemmebasert arbeidsstokk. Vi er snarere på vei mot en hybridisert arbeidsplass – delvis hjemme, delvis på kontoret, og med sentraliserte møteplasser. Selv om ansatte i tiden som har vært har hatt muligheten til å velge hvor arbeidet skal finne sted, må arbeidsgivere i større grad vurdere valgene opp mot hverandre, og lage strategier for kommunikasjon og engasjement, slik at den nye og mer spredde arbeidsstokken, samt deres kunder, fortsatt har et samhold. De må også forsikre seg om at den nye måten å jobbe på er bærekraftig på lang sikt.

Om forfatteren

Divya Wakankar er Head of Digital Communications Solutions hos BICS

Ansatte som befinner seg i statiske kontorlandskap er et forutsigbart miljø. Kommunikasjonssystemer er innebygget, kravene er kjente. En arbeidsstokk som jobber hjemmefra krever helt andre tilkoplingsløsninger – ikke bare når det gjelder kommunikasjon mellom ansatte, men også når det gjelder kontakten med kundene, slik at man kan yte god kundeservice. Kjappe løsninger var umiddelbart etterspurt da pandemien blusset opp for første gang, men godt og vel et år inn i det samfunnsmessige sykdomsforløpet har mange organisasjoner fortsatt automatiske telefonsvarere og beskjeder om særtilstander på hjemmesidene sine. «Grunnet COVID-19 kan det ta lengre tid å få svar.» De har hatt over 12 måneder på seg for å få på plass smidig og fleksible løsninger for arbeid – det er på tide å tilpasse seg den nye hverdagen.

Bedrifter må innføre nye tjenester for kommunikasjon og samhandling som støtter den fleksible arbeidsstokken. Disse må være skalerbare i begge retninger, alt utifra hva som trengs til enhver tid – og dette må være mulig å gjøre raskt, slik at det blir så kosteffektivt som mulig. I dag betyr dette i praksis kommunikasjonstjenester i skyen. På engelsk kalles dette «de fire C-ene»: Conferencing (konferanser), Contact Centres (callsentre med mulighet for kommunikasjon via flere medier), e-Commerce og Unified Communications (enhetlig kommunikasjon, informasjon som gjøres samtidig tilgjengelig via flere kanaler.)

Interessen og etterspørselen etter skybasert telefoni og SIP Trunk (en type IP-telefoni som støtter flere medier enn bare tale) var høy også før COVID-19 tvang gjennom forandringer i organisasjonsstrukturer, og veksten av skybaserte konferansetjenester og kontaktsentre betyr at etterspørselen forventes å stige. Rimelige skybaserte telefonnumre er uunnværlige for organisasjoner som ønsker å opprettholde sømløs kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte, kunder og forsyningskjeder. Det er også absolutt nødvendig å støtte opp om den enorme økningen i forbrukere som nå er avhengige av digitale e-commerce-plattformer for anskaffelse av produkter og tjenester, samt gi disse muligheten til å bruke kundestøtte når de trenger det.

Merkevarer som omfavner skybasert kommunikasjon vil dra nytte av flere aktive kunder og flere salg. Disse vil levere produkter via en rekke kanaler, og gi kunder et valg i hvordan de ønsker å ha et kundeforhold med organisasjonen, og vil også sømløst gli inn i andre relaterte områder, som eksempelvis kommunikasjon relatert til frakt og engangspassord innen sikkerhet. Skybasert flerkanalskommunikasjon gir en rekke nye muligheter for skreddersydd engasjement mellom kunde og merkevare.

Det er også en økning i etterspørselen etter høykapasitetstjenester, der lokal maskinvareinfrastruktur blir erstattet med tjenester i skyen. Den tidligere trenden for bedrifter var å ha en punkt-til-punkt-kopling med én enkelt tilbyder av skytjenester. Nå begynner det å bli mer vanlig å bruke flere skytilbydere, eller en hybridløsning, der forskjellige typer trafikk dirigeres til den enkelte skytilbyder, eller til datasentre som best passer til arbeidsoppgaven. Har man flere kontaktpunkter kan noe arbeid og data holde til hos AWS, noe hos Microsoft Azure og annet hos Google Cloud Platform – disse organisasjonene vil trenge koplinger mellom disse tilbyderne for å kunne ta i bruk en sømløs skyløsning.

Pandemien viste oss hvor avgjørende det er å ha effektive kommunikasjon- og samarbeidstjenester. Har man god tilgang til skyen blir disse tjenestene mer tilgjengelige, mer effektive, mer kosteffektive og sikrere. Skykommunikasjon har lagt grunnlaget for hvordan vi driver handel i fremtiden, og hvordan arbeidsstokken og kundene vil samhandle. Skytjenester vil fortsette reisen mot et paradigmeskift innen både næringsvirksomhet og forbrukeradferd. Utfordringen fremover vil være å sikre at vi gjør et godt skifte fra en tradisjonell kommunikasjon til en ny, bærekraftig og skybasert.

Divya has over two decades of experience in the telecommunications industry and has played a key role in developing BICS’ innovative communications strategy and new revenue streams. She is responsible for innovation and has successfully built BICS’ Digital Product portfolio, combining the right mix of technical and business experience to serve new emerging markets for traditional telecom providers. Divya is passionate about customer experience and has driven the digitalisation of BICS’ services, introducing the ‘agile-way-to-work’ process which enables companies to launch new services to the market, faster.