Både Örebro och Uppsala universitet satsar stort på AI

(Foto: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock)

AI blir en allt större del i våra liv både inom jobb, utbildning och i vardagen. Dagens mobiler använder AI för smarta funktioner och robotar inom industri använder sig av AI och maskinlärning för att göra livet enklare. Trots en del kontrovers huruvida AI är en bra sak för oss eller inte, där stora forskare som Stephen Hawking bland annat varnat om hur dess utveckling kan komma att förstöra vår civilisation, är det ganska klart att AI även har en del bra saker att bjuda på och utvecklas för närvarande i ilfart.

Detta är något som både Örebro och Uppsala universitet lagt märke till och valt att agera på. Uppsala universitet har nämligen inrättat en professur inom AI, efter en stor donation från Kjell och Märta Beijers stiftelse på 15 miljoner kronor. Denna donation ska möjliggöra en stor satsning på AI, vars syfte är att fungera som ett verktyg för forskning inom naturvetenskap och teknik. Detta kommer i samband med universitetets satsning på IT-verksamhet inom naturvetenskap och teknikvetenskap och tanken är att den nya professuren ska fungera som ett stöd till dessa under en period på fem år.

Samtidigt kommer Örebro universitet att få upp till 16 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att kunna fortsätta sin satsning på utbildningar inom AI. Detta är ett projekt som universitetet började med redan under 2017. Projektet har fått namnet Smarter och du kan läsa mer om det här. Dess huvudsyfte är att erbjuda kurser inom AI för yrkesverksamma och har redan haft studerande från både tung industri och mjukvaruföretag. Kurserna ska till en början pågå under en period på fyra år, men det långsiktiga målet är att projektet sedan ska bli en ordinarie del av kursutbudet på Örebro universitet.

Eva Schelin som är VD för KK-stiftelsen kommenterar på detta i ett pressmeddelande: "Artificiell intelligens kommer att revolutionera industrin och samhället i framtiden. För näringslivet är därför kompetensutveckling av anställda utifrån stark forskning livsviktigt för att kunna hänga med".

Det ska bli spännande att följa utvecklingen av dessa projekt och intressant att se om fler svenska universitet väljer att ta med AI som en del av sina utbildningar.

Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.