Svenskar oroliga över att AI ska föra vidare deras privata information

Den snabba utveckligen av intelligenta maskiner har lett till otroliga teknologiska framsteg. Samtidigt gör det att dystopiska sci-fi-filmer om robotar som tar över världen inte känns som en alltför avlägsen framtid. Robotar kan redan utföra många av arbetsuppgifterna som en människa kan, men hur ser svenskarnas inställning till AI egentligen ut?

Över hälften (56 procent) av alla svenskar tycker att robotar borde följa lagar och regler, enligt en riksrepresentativ undersökning genomförd av GfK Norm (via Huawei). Fyra av tio anser att artificiell intelligens har en skyldighet att inte kränka sin omgivning. Dock tycker endast sju procent att AI-robotar har rätt till ett namn.

Det som svenskarna upplever som mest problematiskt är att AI är en typ av teknik som lär sig av sina omgivningar och att den informationen kan hamna i helt fel händer. 14 procent anser att inlärningen är problematisk om människors fördomar överförs.

Dock skiljer det sig mellan olika åldersgrupper. I åldern 16 till 29 år anser hela 20 procent att detta är ett dilemma, motsvarande siffra i åldersgruppen 50 till 64 år är endast 10 procent.

"På Huawei ser vi stora möjligheter med artificiell intelligens. Vår undersökning visar dock att många svenskar oroar sig över att AI lär sig av sin omgivning om tekniken hamnar i fel händer. Säkerhet är alltid ett prioriterat område vid all teknisk utveckling och maskininlärning utgör inte någon större risk än annan teknik som vi är vana vid,” säger Peter Lundkvist, marknadschef på Huawei Technologies i Sverige.