Windows 11 engasjerer, men få er villige til å betale for det

En kvinne som tenker på Windows 11 (OS-logoen er i en tenkeboble)
(Foto: Shutterstock / Dean Drobot / Microsoft)

Brorparten av brukere er ikke villige til å kjøpe nye enheter for å komme seg over på Windows 11, på tross av forbedringene i ytelse og de nye funksjonene som tilbys, viser ny data.

Ifølge en spørreundersøkelse, besvart av 1000 personer via meningsmålingsplattformen OnePulse, på vegne av TechRadar Pro, kommer kun 14,6 % av amerikanske forbrukere til å kjøpe en Windows 11-enhet innen året er omme. Dette tallet er ennå lavere i Storbritannia, der kun 12,4 % av de spurte ønsker å gjøre oppgraderingen.

En noe større andel (22,6 %) regner med at de vil kjøpe enten en laptop, stasjonær eller nettbrett basert på Windows 11 i løpet av 2022, men det store flertallet av de spurte (omlag 42 %) planlegger å beholde maskinen de har per nå, og oppdatere til Windows 11 på et senere tidspunkt.

Førstemann til Windows 11-mølla

Selv om våre data viser at folk gleder seg over ytelsesforbedringene i Windows 11, i tillegg til de nye arbeidsverktøyene som tilbys, så har konklusjonen blant eksperter vært at det kan lønne seg å vente med en oppgradering av OS-et.

I tillegg til en del programvarefeil man har råket på i de første versjonene (etter lansering), og ytelsesproblemene som har rammet en del brukere av enkelte AMD-prosessorer, så kan de som er tidlig ute med en Windows 11-oppgradering potensielt møte en rekke utfordringer.

Analytikerne i Garner forklarer for eksempel at det finnes mange applikasjoner som ikke ennå har blitt optimalisert for det nye operativsystemet, og at brukere nærmest er dømt til å møte uforutsette problemer når det gjelder maskinvarekompatibilitet, selv om maskinene de bruker ligger innenfor de nye (og strenge) maskinvarekravene.

I løpet av året som kommer er det sannsynlig at Microsoft kommer til å foreta en rekke finjusteringer i Windows 11-brukeropplevelsen, basert på tilbakemeldinger, noe som vil innebære at om man hopper hodestups inn i det nye OS-et med det aller første, vil man «potensielt oppleve to innlæringsperioder», ifølge Gartner.

Dataene fra undersøkelsen vitner om at mange følger disse rådene. Da respondentene ble spurt om å beskrive førsteinntrykket av Windows 11, var det mange flere i gruppen som gav positive tilbakemeldinger (51,6 %) enn de som gav negative (8,1 %). Likevel var det også mange, både i Storbritannia og i USA, som hadde et mer nøytralt inntrykk (omlag 40 %), hvilket kan tyde på at mange sitter stille i båten, og venter på at Windows 11 skal modnes før de avgir noen dom.

Hvorvidt Windows 11 blir en suksess eller ei vil ikke være mulig å anslå før situasjonen stabiliseres, og Microsoft har blitt ferdige med de første omgangene med oppdateringer. Tendensene nå, tidlig i operativsystemets livssyklus, vitner om at folk er villige til å se an om Windows 11 kan matche forventningene til potensialet, men tålmodigheten kan begynne å bli tynnslitt om problemene fortsetter inn i 2022 og videre fremover.

Joel Khalili
News and Features Editor

Joel Khalili is the News and Features Editor at TechRadar Pro, covering cybersecurity, data privacy, cloud, AI, blockchain, internet infrastructure, 5G, data storage and computing. He's responsible for curating our news content, as well as commissioning and producing features on the technologies that are transforming the way the world does business.