Windows 11 engasjerer, men få er villige til å betale for det

En kvinne som tenker på Windows 11 (OS-logoen er i en tenkeboble)
(Foto: Shutterstock / Dean Drobot / Microsoft)

Brorparten av brukere er ikke villige til å kjøpe nye enheter for å komme seg over på Windows 11, på tross av forbedringene i ytelse og de nye funksjonene som tilbys, viser ny data.

Ifølge en spørreundersøkelse, besvart av 1000 personer via meningsmålingsplattformen OnePulse, på vegne av TechRadar Pro, kommer kun 14,6 % av amerikanske forbrukere til å kjøpe en Windows 11-enhet innen året er omme. Dette tallet er ennå lavere i Storbritannia, der kun 12,4 % av de spurte ønsker å gjøre oppgraderingen.

En noe større andel (22,6 %) regner med at de vil kjøpe enten en laptop, stasjonær eller nettbrett basert på Windows 11 i løpet av 2022, men det store flertallet av de spurte (omlag 42 %) planlegger å beholde maskinen de har per nå, og oppdatere til Windows 11 på et senere tidspunkt.

Førstemann til Windows 11-mølla

Selv om våre data viser at folk gleder seg over ytelsesforbedringene i Windows 11, i tillegg til de nye arbeidsverktøyene som tilbys, så har konklusjonen blant eksperter vært at det kan lønne seg å vente med en oppgradering av OS-et.

I tillegg til en del programvarefeil man har råket på i de første versjonene (etter lansering), og ytelsesproblemene som har rammet en del brukere av enkelte AMD-prosessorer, så kan de som er tidlig ute med en Windows 11-oppgradering potensielt møte en rekke utfordringer.

Analytikerne i Garner forklarer for eksempel at det finnes mange applikasjoner som ikke ennå har blitt optimalisert for det nye operativsystemet, og at brukere nærmest er dømt til å møte uforutsette problemer når det gjelder maskinvarekompatibilitet, selv om maskinene de bruker ligger innenfor de nye (og strenge) maskinvarekravene.

I løpet av året som kommer er det sannsynlig at Microsoft kommer til å foreta en rekke finjusteringer i Windows 11-brukeropplevelsen, basert på tilbakemeldinger, noe som vil innebære at om man hopper hodestups inn i det nye OS-et med det aller første, vil man «potensielt oppleve to innlæringsperioder», ifølge Gartner.

Dataene fra undersøkelsen vitner om at mange følger disse rådene. Da respondentene ble spurt om å beskrive førsteinntrykket av Windows 11, var det mange flere i gruppen som gav positive tilbakemeldinger (51,6 %) enn de som gav negative (8,1 %). Likevel var det også mange, både i Storbritannia og i USA, som hadde et mer nøytralt inntrykk (omlag 40 %), hvilket kan tyde på at mange sitter stille i båten, og venter på at Windows 11 skal modnes før de avgir noen dom.

Hvorvidt Windows 11 blir en suksess eller ei vil ikke være mulig å anslå før situasjonen stabiliseres, og Microsoft har blitt ferdige med de første omgangene med oppdateringer. Tendensene nå, tidlig i operativsystemets livssyklus, vitner om at folk er villige til å se an om Windows 11 kan matche forventningene til potensialet, men tålmodigheten kan begynne å bli tynnslitt om problemene fortsetter inn i 2022 og videre fremover.

John F. Kristiansen
Redaktør

John er utdannet innen elektronikk, film og journalistikk. Han skrev sitt første script på en HP Vectra (386) i en æra da det var kult å laste ned Sierra-spill fra BBS-er. John er teknologifiksert til tusen, men har en spesiell forkjærlighet for datamaskiner med overdådige skjermkort, kameraer og lydprodukter. Som norsk redaktør tar han seg av det meste som har å gjøre med den daglige driften av TechRadar.