Skolerom, den nye åpne læremiddelportalen – tilgjengelig nå

(Foto: Orage)

Orage lanserer i år Skolerom, en ny læremiddelportal for femte til tiende trinn, i forbindelse med skolestart 2020. Den nye plattformen kombinerer ferdig innhold med en oppfordring til egenproduksjon og deling blant lærere, og skal levere kvalitetsmateriell til en svært konkurransedyktig pris.

Skolerom er et samarbeid mellom Kommuneforlaget og Orage Forlag, og har vært under utvikling i over to år. Plattformen er nå ferdigstilt, og derfor inviterer utviklerne alle til å ta i bruk og teste tjenesten, kostnadsfritt, i ukene som kommer. Over 100 såkalte tverrfaglige læringsstier (samlinger læremateriell) skal være klare til bruk i løpet av høsten, bestående av presentasjoner/artikler, elevoppgaver, lærerveiledninger og vurderingsveiledninger.

Prøv selv på Skoleroms hjemmeside. Med bare et par klikk er du inne i en artikkel og allerede i gang.

Skolerom tilbyr en tjeneste klar for fremtiden.

Skolerom tilbyr en tjeneste klar for fremtiden. (Image credit: Orage)

Basisen for prosjektet er en tanke om at produksjonen og delingen av læringsmateriellet skal gli lettere, og at man skal kunne skreddersy, bygge videre på og dele ressursene som hele tiden strømmer til fra både Orage og samarbeidspartnerne.

Følg Skolerom på Facebook, og få nyheter om plattformen før alle andre, og gode eksempler på hvordan den kan brukes.

Fritt frem for læring med Skolerom

  • Åpne tekster for alle: Skoleroms tekster og illustrasjoner fungerer som frie tekster som kan modifiseres og brukes av alle. Man er ikke bundet til å bruke materiellet slik som det er, men kan bake inn hva man vil av egne innspill, eller lage noe helt nytt.
  • Enkelt å lage egne læringsstier: Alle resursene man har tilgjengelig kan organiseres som en selv vil. Rekkefølger på bilder, tekst, oppgaver og videoer er opp til den enkelte lærer. Læringsstiene kan deles med hele klasser eller med den enkelte elev.
  • Stort utvalg av tverrfaglige emner: Nytt i lærerplanen LK20 er de tverrfaglige temaene «folkehelse og livsmestring», «demokrati og medborgerskap», og «bærekraftig utvikling». Skolerom tilbyr et bredt utvalg tekster innenfor disse emnene. 

Nora Korvenkontio, ansvarlig redaktør i Orage.

Nora Korvenkontio, ansvarlig redaktør i Orage. (Image credit: Orage)

Skolerom er en unik digital undervisningsplattform, der delingskultur og tverrfaglighet står i fokus. Alle lærere har tilgang til sitt eget 'lærerrom'. Her kan de lage og distribuere tverrfaglige og nivåtilpassede oppgaver og læringsstier tilknyttet skoleartiklene på Skolerom.no. I tillegg kan de også dele sitt undervisningsmateriell med kolleger på egen skole, egen kommune eller hele landet. Denne formen for delingskultur er det ingen andre som tilbyr i dag. Våre multimodale (MuMo) artikler er skrevet i forskjellige spor og gjør det lettere å nivåtilpasse undervisningen. Disse er selvsagt også tilknyttet den nye læreplanen. I tillegg har vi et enormt artikkelbibliotek som inviterer til dybdelæring.

Nora Korvenkontio, Orage

Når man tar i bruk Skolerom får man tilgang til tre produkter. Lærerrommet, MoMu-tekstene og biblioteket.

Lærerrommet er lærerens eget kontrollområde, der man får oversikt over ens elever, man kan se på, redigere og legge til tekster, læringsstier og oppgaver og man får tilgang til et eget lærerforum.

MoMu-tekstene er en samling med over 100 omfattende multimodale artikler som engasjerer via bilder, videoer og lydopptak. Dette er ferdig undervisningsmateriell basert på den nye lærerplanen med ulike læringsstier lagt opp i 3-5 ulike spor, basert på leseferdighet.

Biblioteket er en samling med 70 000 sider med norsk innhold innen utallige tverrfaglige temaer. Innholdet blir hentet fra blant annet BBC (historie, forskning, helse, miljø, bærekraftig utvikling, med mer), Time/NewsWeek, Lonely Planet, Animal Planet og 20 andre forlag.

Grunnleggende for tjenesten er også at den tilbys som en fast lavpriset lisensordning, basert på skolestørrelse kontra per elev. I kombinasjon med de sentrale delingsprinsippene skal Skolerom med andre ord bli et alternativ som potensielt kan frigjøre magre skolemidler til annet bruk.

  • Bestiller du for én skole koster løsningen 39,-/elev
  • Bestiller du for hele kommunen er prisen 34,-/elev

Gå inn på hjemmesiden til Skolerom og utforsk tjenesten  – hundrevis av tekster, læringsstier og multimodale artikler venter.