Jobber Microsoft med en revolusjonerende ny berøringsflate for neste Surface Pro?

Microsoft Surface Pro
(Foto: Future)

Det har dukket opp en patent som peker mot at Microsoft jobber med en helt ny type berøringsflate for sine Surface Pro-maskiner, der flaten deles opp i ulike berøringssoner.

Patentet ble levert i februar 2018 og publisert 15. august 2019, og der hevder Microsoft at de ønsker å bevege seg bort fra enkle berøringsflater som lar brukeren flytte musepekeren, og i stedet realisere det fulle potensialet til berøringsflaten.

 Ifølge patentet kan «en enkel fysiske berøringsflate deles opp i flere soner basert på kontekstavhengige faktorer, og hver av dem kan utføre ulike oppgaver».

(Image credit: USPTO / Microsoft)

I sonen

For eksempel kan en del av flaten brukes til gester (som å knipe med fingrene for å zoome inn og ut), mens en annen kan brukes til å flytte musepekeren. Dermed kan du utføre begge de to handlingene samtidig.

Som alltid med patenter, har vi aldri noen garanti for at dette vil dukke opp i et ferdig produkt, men det er spennende å se at Microsoft jobber med å videreutvikle berøringsflaten. Den har tross alt vært fast inventar på laptoper i årevis, uten at vi har sett den helt store videreutviklingen i funksjonalitet.

Kilde: Windows Latest

Matt Hanson
Managing Editor, Core Tech

Matt is TechRadar's Managing Editor for Core Tech, looking after computing and mobile technology. Having written for a number of publications such as PC Plus, PC Format, T3 and Linux Format, there's no aspect of technology that Matt isn't passionate about, especially computing and PC gaming. Ever since he got an Amiga A500+ for Christmas in 1991, he's loved using (and playing on) computers, and will talk endlessly about how The Secret of Monkey Island is the best game ever made.