Amazon skal sparke tusenvis av ansatte

Amazon dripping logo
(Foto: Amazon/GTS)

Twitter har gjort det, Meta har gjort det, og nå er det sannelig også Amazons tur. Handelsgiganten planlegger ifølge New York Times å si opp rundt 10 000 ansatte. Dette skal være den mest omfattende runden med oppsigelser i selskapets historie.

Oppsigelsene kommer både innenfor administrasjonen og teknologidivisjonen. De rammer organisasjonen omkring taleassistenten Alexa, overvåkningskameraer, detaljhandel og HR. Alle som har uttalt seg om saken så langt, har ønsket å være anonyme. 

Reuters melder at oppsigelsene i så fall vil ramme 3 % av den administrative staben hos Amazon. Det er i så fall en langt lavere andel av staben hos Amazon som rammes enn hos Meta og Twitter, der de meldte og gjennomførte oppsigelsene har vært temmelig brutale.

Globalt har Amazon rundt 1,5 millioner ansatte, noe som innebærer at oppsigelsene rammer en andel på mindre enn 1 %.

Negativ utvikling for Amazon

Oppsigelsene skyldes den usikre makroøkonomiske stemningen som kaster skygger over store selskaper som blant andre Amazon. Bedrifter som Lyft, Stripe, Microsoft, Shopify, Netflix og Snap har også sagt opp hundrevis av ansatte. Disney har også meldt om oppsigelser og ansettelsesstopp.

Amazon regner ifølge Reuters med en svikt i årets julesalg sammenlignet med tidligere år. Dette er vanligvis en meget lukrativ salgsperiode. Amazon meldte i oktober 2022 at de merket at forbrukere hadde innskrenket shoppingbudsjettene.

Reuters melder at Amazons totale verdi har sunket med mer enn 40 % i løpet av 2022. Til sammenligning har verdien av Meta stupt med 70 % så langt i år.

Dessuten er det blitt dyrere å produsere og transportere varer, noe som gir en kraftig prisøkning. 

At oppsigelsene skjer allerede før de store salgene – Black Friday, Cyber Monday og julesesongen – er ifølge mange observatører et tydelig tegn på resesjon.

Amazon har så langt ikke kommentert saken.

Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.