Elon Musk blir ikke styremedlem, men er det et kupp i emning?

Et bilde av Elon Musk i dress, mot sorte og hvite vertikale striper
(Foto: Getty Images / PATRICK PLEUL)

Da administrerende direktør i Tesla, Elon Musik, nylig kjøpte 9,2 % av Twitter Inc, var det mange som undret seg over hvorfor teknologi-mogulen plutselig gikk til anskaffelse av aksjene.

Det var bred enighet om at Musk ikke ville ha kjøpt nesten 10 % av en ledende SoMe-plattform uten mål og mening.

Den 5. april annonserte Twitter-sjefen at Musk hadde blitt oppnevnt som styremedlem i selskapet. Mange mente at dette var en del av Tesla-sjefens plan.

I dag annonserte imidlertid administrerende direktør i Twitter, Parag Agarwal at Musk har bestemt seg for ikke å ta del i selskapets styre.

Twitter-sjef positivt innstilt

En mann i dress holder en utskjært Twitter-logo

(Image credit: Shutterstock/Tero Vesalainen)

Parag offentliggjorde et notat han tidligere hadde delt internt, på Twitter, der han sa: «Elons utnevnelse til styret skulle ha trådd i kraft 9/4, men Elon delte samme morgen at han ikke lenger ønsket å ta del i styret. Jeg mener dette er et godt utfall.»

«Vi har, og vil alltid, verdsette tilbakemeldinger fra våre aksjonærer, hvorvidt de er i styret eller ei. Elon er vår største partseier og vi vil fortsatt være åpne for tilbakemeldinger fra han», la Twitter-sjefen til.

I innlegget snakket Parag også om hvorfor selskapet ønsket å innlemme Musk i styret: «Vi så frem mot å samarbeide og var klar over risikoene. Vi mente også at Elon, som forvalter av selskapet der han, som alle våre styremedlemmer, måtte ha hatt selskapets og styremedlemmenes beste hensikter i mente, var den beste løsningen på sikt. Styret tilbød ham et sete.»

Han nevnte også at det er distraksjoner i sikte, men at målene og prioriteringene fremover vil være de samme. «Avgjørelsene vi tar, og hvordan vi utfører ting, er under vår kontroll, ingen andres. La oss ignorere støyen og fortsette å fokusere på arbeidet og det vi bygger.»

For ordens skyld understreker vi at Musk er enkeltpersonen med størst andel aksjer i Twitter.

Hva pønsker Musk på?

Dette har forståelig nok forårsaket flere spørsmål angående hvorfor Tesla-sjefen har bestemt seg for å gi fra seg setet i Twitter-styret. Mange mener at Musk kan ha tatt sikte på mer høytliggende mål. Med andre ord at han muligens kan ha andre planer for Twitter på sikt. Hva disse planene kan innebære er uklart, men det kan innebære større kontroll over sosiale medier-plattformen.

Ifølge regler for eierskap kan ikke én person eie mer enn 14,9 % av selskapet om vedkommende ikke er i styret. Musk kan med andre ord være i ferd med å posisjonere seg for et videre angrep.

Basert på tidligere historikk er det rimelig å anta at Musk ikke er en type person som ønsker 10 % eierskap i et stort globalt selskap uten en eller annen slags baktanke. Tidligere har Musk uttalt seg kritisk om plattformen. Tesla-sjefen satte blant annet opp en meningsmåling som satte spørsmålstegn ved om Twitter forholdt seg til de underliggende konseptene som muliggjør ytringsfrihet. Dagen etter meningsmålingen ble lagt ut sa han at siden Twittter «[…] de facto er det offentlige verdenstorget vil en manglende evne til å holde seg til ytringsfrihetprinsippene undergrave demokratiet.» Han publiserte også sine tanker om hvorvidt verden trenger en ny Twitter-aktig plattform, et prosjekt flere har forsøkt seg på tidligere. Det gjenstår å se om Musk nå har bestemt seg for heller å forandre den eksisterende plattformen.

Hva som kommer til å skje i tiden som kommer er uklart, men vi vet at Musk ikke har for vane å ligge lavt i terrenget. Det er mye som tyder på at neste trekk er nært forestående.

John F. Kristiansen
Redaktør

John er utdannet innen elektronikk, film og journalistikk. Han skrev sitt første script på en HP Vectra (386) i en æra da det var kult å laste ned Sierra-spill fra BBS-er. John er teknologifiksert til tusen, men har en spesiell forkjærlighet for datamaskiner med overdådige skjermkort, kameraer og lydprodukter. Som norsk redaktør tar han seg av det meste som har å gjøre med den daglige driften av TechRadar.

Med bidrag fra