Slack får en solid ansiktsløftning

Slack-logo på en mobilskjerm.
Slack får snart en kjærkommen ansiktsløftning. (Foto: Shutterstock / rafapress)

Slack er en tjeneste svært mange av oss kjenner godt. En mengde bedrifter benytter tjenesten til internkommunikasjon, og den har i mange år hatt det samme utseendet. Riktig nok fikk tjenesten tidligere i år en tilskudd i form av Slack GPT, som bidrar til kjapp sammenstilling av møteprotokoller og lignende ved hjelp av AI-tjenesten ChatGPT. Men det bidro ikke til noen vesentlige endringer av det visuelle uttrykket. 

Dette er i ferd med å endres, for å gi brukerne muligheten til enda mer effektiv arbeidsflyt.

Mer fokusert

Slacks nye utseende.

Et renere utseende er den nye melodien. (Image credit: Slack)

Det er først og fremst sidefeltet til venstre som får store forandringer. Hele området blir ryddet opp i og komprimert, slik at det ikke forstyrrer unødig. Samtidig flyttes søk og de fleste andre funksjonene hit.

Også fokusvisningen oppdateres, nettopp for å gi bedre fokus. Dette skjer først og fremst gjennom en opprydding i de forskjellige menyvalgene – der alt annet legges inn under en «mer»-knapp og å unngå et overbefolket brukergrensesnitt.

Slacks nye utseende.

Slacks nye utseende skal bli mer ryddig. (Image credit: Slack)

Også strømmen og varsler fra strømmen forbedres. Tråden, nevnelser og reaksjoner skal nå legge seg i samme strøm, og det kommer funksjoner for å sette innlegg som avklarte, pågående eller arkiverte, slik at man får bedre oversikt.

Slacks nye utseende.

Slacks nye utseende skal gi brukerne bedre oversikt. (Image credit: Slack)

Videre kommer det noen oppgraderinger av hover-funksjonen, mobilappene og nye temaer. Oppdateringen vil bli rullet ut til brukerne de kommende månedene.

Videre lesning

Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra
  • Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige