Nu kommer ChatGPT till Slack - Chatta med Slack GPT

Slacks logo på lila bakgrund. Telefon med Slack-loggan i förgrunden
Slack - nu med lite mer (artificiell) intelligens. (Foto: Shutterstock)

Tidigare i år berättade Salesforce-ägda kommunikationstjänsten Slack att den populära AI-tjänsten ChatGPT skulle integreras i plattformen. Det var emellertid bara början på något som Saleforce kallar "en del av en mycket större vision".

Nästa del av den visionen är verktyget Slack GPT. Ett verktyg som ska göra det möjligt att använda AI-tjänsten tillsammans med företagets egna data i en Slack-baserad miljö.

Ska få dig att jobba snabbare

Ett problem som många företag ställts inför när det komer till publika AI-tjänster är vem som äger den data som matas ut och hur man ska förhålla sig till att dela företagets egna data med den typen av tjänster. Åtminstone det senare är en fråga som lyfts allt oftare, mycket beroende på att OpenAI, som står bakom ChatGPT, inte är helt villiga att berätta exakt vilka data som tjänsten tränats på.

Slack GPT ska lösa de problemen genom att ge företag tillgång till tjänsten, samtidigt som den på ett säkert sätt kan matas med företagets egna data för att ge bättre och mer anpassade svar.

– Det kommer bland annat möjliggöra för användare att integrera ansvarsfull AI på en säker plattform, och kunna använda organisationens egna data tillsammans med den generativa AI-förmågan direkt i Slack. säger Inger Lise Eng, Sverigechef på Salesforce. Man kan exempelvis få konversationer sammanfattade och ha skrivhjälp bara ett klick bort. Man kan också omvandla sökresultat till en sammanfattning i text. Istället för att scrolla igenom sökresultatet kan användare be Slack GPT att ge en redogörande sammanfattning i text så att man kan hitta information snabbare.

Sammanfattar samtal

En av huvudfunktionerna som presenteras för Slack GPT är just möjligheten att sammanfatta och få ut det viktigaste.

Möten som förts via Slacks Huddle-funktion ska exempelvis kunna transkriberas av tjänsten och sammanfattas i några enkla punkter. Därefter ska tjänsten kunna ge råd om vilka uppföljande steg som bör tas.

Det är inte den enda nyheten som involverar ChatGPT idag. Även Microsoft meddelar att deras Bing Chat, som bygger på ChatGPT, från och med idag är öppen för allmänheten. Sedan tjänsten presenterades tidigare i år har den bara varit tillgänglig för personer som anmält intresse och ställt sig i kö på en väntlista.

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.