Telenor åpner enda en 5G-pilot – denne gangen på Svalbard

Telenor på Svalbard
(Foto: Telenor/Einar Jenssen)

Telenor er i likhet med Telia godt i gang med testing av 5G, og den nyeste testnettet deres åpnes snart på Svalbard.

Ifølge selskapet ønsker de å bruke 2019 til å eksperimentere, utforske og lære så mye som mulig om 5G, og da skal Svalbard har en spesielt viktig rolle.

– Naturen og klimaet, og ikke minst velviljen vi møter fra innbyggerne er helt avgjørende. Svalbard er et unikt område i verdenssammenheng og er en helt ideell plass for å teste fremtidens supernett. Vi starter i det små, og vil utvide piloten til å omfatte svært interessante bruksområder på sikt. Dette blir en spennende tid for innbyggerne på Svalbard, og ikke minst oss i Telenor, sier Petter-Børre Furberg, som er administrerende direktør i Telenor Norge, i en pressemelding i dag.

5G-piloten Telenor starter opp på Svalbard, skal omfatte testing av både bredbånd over 5G og 5G-mobiltelefoni. Piloten aktiveres 20. oktober.

Telenor på Svalbard

(Image credit: Telenor/Einar Jenssen)

Tester under ekstreme forhold

Telenor har som kjent planer om å la 5G bli et alternativ til fiberutbygging mange steder i landet der det gamle kobbernettet etter hvert skal legges ned. Dette er noe som skal testes på Svalbard, tross at øya faktisk allerede har full fiberdekning og er koblet fra det gamle kobbernettet.

I tillegg skal Telenor utnytte det arktiske klimaet til å teste hvordan klimaendringer kan skape ekstremsituasjoner som setter samfunnets beredskap på prøve. I den forbindelse vurderer de å teste både droner, nødnett og 360-graders kameraer over 5G på Svalbard:

– Droner kan spille en helt annen rolle enn i dag ved hjelp av 5G. Eksempelvis vil man kunne kommunisere og dele sanntidsdata med mannskap på bakkenivå mer effektivt. Dette vil øke beredskap, hastighet og effektivitet i redningsoppdrag. For nødetatene vil et nødnett over 5G skape mer trygghet. Nødetatene vil få bedre kontroll med bruk, kapasitet, sikkerhet og overvåkning, sier Furberg.

Telenor har også allerede et pilotprojekt gående i samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard der de tester snøskredvarsling ved hjelp av IoT-sensorer som er koblet til Narrowband IoT. Nå som 5G-piloten åpner, vurderes det også hvordan snøskredvarsling kan få et nytt løft:

– Denne snømåleren henter inn informasjon som kan bidra til et bedre og mer faktabasert bilde av snødrift i utvalgte områder og skredbaner. I 5G-pilotprosjektet vil vi undersøke muligheten for å benytte 360-graders kameraer koblet på 5G. Dette vil være svært nyttig i ekstremsituasjoner, og vil gi god oversikt over situasjonsbilde i sanntid, med høykvalitets film og bilder, sier Christian Skottu, som er leder for Telenor Svalbard.

Truls Steinung
Journalist

Truls Steinung har jobbet for TechRadar siden starten i Norden i 2018, og har før det over 10 års erfaring som tech-journalist for en rekke ulike utgivelser. Han fokuserer hovedsakelig på produkttesting, og han har spesielt god kjennskap til lydprodukter, mobil, PC og nettverk.