Skip to main content

Hva er 5G? Dette trenger du å vite

5g Radar Nordic
(Foto: Future)

5G er den nyeste generasjonen mobilnettverk, og det byr på mye høyere hastigheter og mye lavere forsinkelse for både mobiltelefoner og andre enheter.

5G tilbyr tilkoblinger som er flere ganger raskere enn 4G, med nedlastingshastigheter på rundt 1 Gbps og oppover.

Det nye nettet er også spesielt tilpasset Internet of Things, ved å tilby infrastrukturen som er nødvendig for å flytte på enorme mengder data.

5G-nettverkene opererer parallelt med den eldre 3G- og 4G-teknologien, og gir raskere oppkobling og bredere nettilgang enn tidligere. 5G er den nye standarden for norske mobilbrukere.

Utrulling av 5G i Norge

Telenors 5G-nett ble kommersielt åpnet 13. mars 2020, og ble med dette Norges første 5G-nett. I første omgang var nettet begrenset til et utvalg steder. 

I løpet av 2020 ble nettet tilgjengelig i hele Oslo, samt i Bergen, Stavanger og Sandnes. I 2021 skal nesten 2000 basestasjoner oppgraderes til 5G. Nå skyter utbyggingen virkelig fart.

– 5G-teknologi ble lansert verden over i 2020. USA, Kina og Sør-Korea var blant de første landene med5G-dekning, men også de nordiske landene var tidlig ute.

– De fleste mobiltelefonprodusentene satser på 5G-modeller, og i flere av de nyeste lanseringene leveres alle modellene med støtte for 5G.

Trondheim var den første norske storbyen med 5G, og nå bygger Telenor gradvis ut sitt 5G-nett over hele landet. I løpet av 2024 vil de ha et landsdekkende nett i verdensklasse.

Telia er også i god gang med å utvikle sitt 5G-nett i Norge. De regner med å ha full dekning i Norge i løpet av 2023.

(Image credit: O2)

Hva betyr 5G for meg?

 • Raskere opp- og nedlastingshastigheter
 • Lavere forsinkelse
 • Jevnere strømming av innhold fra internett
 • Video- og lydsamtaler med bedre kvalitet
 • Mer stabile mobile forbindelser
 • Et større antall tilkoblede IoT-enheter
 • Tilpasset nye teknologier som selvkjørende bilder og smarte byer

5G og Tingenes internett

Smart hjemme-elektronikk, eller «Tingenes internett», er et av områdene der det forventes mye av 5G. Teknologien gjør det mulig å ha opp til en million enheter tilkoblet per kvadratkilometer, og alt fra små sensorer som må spare batteri til selvkjørende biler forventes å måtte håndteres av samme nett.

(Image credit: Image Credit: Techradar)

Hvor raskt er 5G?

Det er fortsatt ikke kjent akkurat hvor mye raskere 5G blir sammenlignet med 4G, og faktiske hastigheter vil selvfølgelig også variere med forhold og dekning der du er.

Likevel burde uansett det nye nettet representere en kraftig oppgradering, og bransjeorganisasjonen GSMA mener at du vil få nedlastingshastigheter på minst 1 Gbps.

Det anslås også at den gjennomsnittlige hastigheten i 5G-nettverkene vil nå 10 Gb/s.

I praksis betyr det at man vil kunne laste ned film i HD-kvalitet på bare få sekunder, og at nedlasting og installering av programvareoppdateringer vil gå mye raskere enn i dag.

Kommer jeg til å få 5G på telefonen min?

Eksisterende telefoner og annet utstyr som kun har støtte for 4G vil ikke kunne koble til det nye 5G-nettet, men telefoner med støtte for 5G er blitt den nye standarden hos de viktige produsentene. 

Uansett er det ingen grunn til å bekymre seg, for selv om 5G representerer et stort steg opp, så er det ingen grunn til å tro at den nye teknologien kommer til å erstatte den gamle med det første.

5G bidrar til at flere brukere får raskere nett, mens de gamle nettene bidrar med ekstra dekning der 5G ennå ikke er godt nok utbygget.

Utrullingen av 5G kommer uansett til å ta tid, fordi eksisterende infrastruktur må oppgraderes eller byttes ut for å håndtere den nye teknologien.

Du vil altså fint kunne bruke den gamle telefonen din og det gamle 4G-modemet i lang tid fremover, og du trenger først å oppgradere til nytt 5G-utstyr når du opplever at dette er nødvendighet.

Hvilke krav oppfyller 5G?

Bransjeorganisasjonen GSMA har skissert åtte kriterier, og krever at en forbindelse oppfyller flertallet av dem, for å kunne kvalifisere som 5G:

 • 1 - 10 Gbps til sluttbrukere (ikke teoretisk makshastighet)
 • 1 ms forsinkelse
 • 1000x båndbredde per enhet
 • 10 - 100x antall tilkoblede enheter
 • Opplevelse av 99,999 prosent tilgjengelighet
 • Opplevelse av 100 prosent dekning
 • 90 prosent redusert energiforbruk
 • Opptil 10 års batteritid for strømgjerrige IoT-enheter

Er 5G trygt?

Ja. Selv om enkelte har ytret bekymring omkring teknologien fra anti-5G-aktivister, særlig med tanke stråling. Forskning viser at dette ikke utgjør noe fare.

Faktisk har International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) – en instans som vurderer helserisiko ved radiosendinger – har erklært at 5G er fullkomment trygt så lenge retningslinjene følges – noe de vil bli.

Det har tatt ICNIRP syv år å utforme de nye retningslinjene, som har blitt til etter en grundig gjennomgang av all relevant vitenskapelig litteratur, vitenskapelige studier og en omfattende offentlig rådgivningsprosess.

ICNIRP oppga at selv deres gamle retningslinjer fra 1988 ville ha vært tilstrekkelige for 5G, men det er likevel lagt inn ytterligere beskyttelsesfaktorer. De nye retningslinjene gjelder alle former for 5G, også det aller høyeste frekvensspekteret.

Det har også versert voksende (og grunnløse) bekymringer om at 5G på en eller annen måte er knyttet til spredningen av Covid-19, noe som i USA har ført til ildspåsettelse av 5G-master. Dette er imidlertid bare en konspirasjonsteori uten hold i virkeligheten.