5G Radar: Hva er 5G?

5G Radar Norge
(Foto: Future)

5G er den nyeste generasjonen mobilnettverk. 5G-teknologien muliggjør mye høyere hastigheter og mye lavere forsinkelse for både mobiltelefoner og andre enheter.

5G gir adgang til tilkoblinger som er flere ganger raskere enn 4G, med nedlastingshastigheter på rundt 1 Gbps og oppover.

Det nye nettet er også spesielt tilpasset Internet of Things, ved å tilby infrastrukturen som er nødvendig for å flytte på enorme mengder data.

5G-nettverkene opererer parallelt med den eldre 3G- og 4G-teknologien, og gir raskere oppkobling og bredere nettilgang enn tidligere. 5G er den nye standarden for norske mobilbrukere, og de store operatørene vil ha full dekning i hele landet i 2023–2024. 

Telia har kommet lengst, mens Telenor følger i hælene. Ice har også tatt opp kampen.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra leveres med 5G som standard. (Image credit: Aakash Jhaveri)

Utrulling av 5G i Norge

Telenors 5G-nett ble kommersielt åpnet 13. mars 2020, og ble med dette Norges første 5G-nett. I første omgang var nettet begrenset til et utvalg steder, men i løpet av 2021 fikk halvparten av alle nordmenn 5G-dekning.

5G i Norge

Første operatør med 5G: Telenor, 13. mars 2020
Første operatør med full dekning i hele landet: Trolig Telia i 2023
Første by med 5G: Trondheim
Rettighetshavere: Ice, Telenor og Telia

5G er delt inn i to frekvensområder. Ett område under 6 GHz og ett mellom 24,25 og 40 GHz. I Norge har Ice, Telenor og Telia kjøpt rettigheter i 700 MHz-båndet, og Ice har dessuten kjøpt frekvenser i 2,1 GHz-båndet.

I løpet av 2020 ble nettet tilgjengelig i hele Oslo, samt i Bergen, Stavanger og Sandnes. I 2021 er nesten 2000 basestasjoner oppgradert til 5G. Nå har utbyggingen virkelig skutt fart, og i 2022/2023 gjør Telenor 5G tilgjengelig for populære feriesteder, både på fjellet og ved sjøen, i løpet av sommeren og vinteren. Her kan du lese om Telenors utbyggingsplaner.

Trondheim var den første norske storbyen med 5G, og nå bygger Telenor gradvis ut sitt 5G-nett over hele landet. Første halvår 2024 vil de ha et landsdekkende nett i verdensklasse. I startfasen benyttes 4G-kjernenettet i stor grad, men i løpet av 2–3 år vil 5G få sitt eget kjernenett.

Telia er også i god gang med å utvikle sitt 5G-nett i Norge. De regner med å ha full dekning i Norge i løpet av 2023, og vil i så fall bli den første operatøren som oppnår dette i Norge. Telia Norge hadde i september 2021 5G-dekning blant annet rundt Trondheim, Bergen, Ålesund, Stavanger og fra Oslo til Hamar, og hele innlandet og Viken følger kort etter. Dermed er det Telia som i skrivende stund har mest omfattende 5G-dekning i Norge. Her kan du følge Telias videre utvikling av 5G-nettet. Første halvår 2022 omfatter dette områder i Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken og Troms og Finnmark.

Ice tok i 2021 de første stegene mot sin 5G-lansering på landsbasis. I 2021 begynte de utrullingen av 5G-nettet i sentrale strøk på Østlandet, i Bergen og i Trøndelag. Her kan du følge 5G-utrullingen hos Ice.

Utbyggingen i Norge vil bety at det blir like god dekning i bygdene som i byene. Dette gir langt større muligheter for fjernjobbing.

– 5G-teknologi ble lansert verden over i 2020. USA, Kina og Sør-Korea var blant de første landene med 5G-dekning, men også de nordiske landene var tidlig ute. Danmark var først i Norden med full 5G-dekning i hele landet – allerede ved utgangen av 2020, med selskapet TDC.

– Alle de store mobiltelefonprodusentene satser på 5G-modeller, og i flere av de nyeste lanseringene leveres alle modellene med støtte for 5G.

Oversikt: teleselskaper, nettverk og 5G-dekning

Som nevnt ovenfor, utvikles det for tiden tre 5G-nett i Norge. Nedenfor ser du hvilke selskaper som benytter hvilke nettverk, og hvordan dekningen på hvert nettverk ser ut for øyeblikket.

Teleselskaper på Telenors nettverk

Teleselskaper på Telias nettverk

Teleselskaper på nettverket til Ice

 • Ice (5G er i en tidlig utrullingsfase)

(Image credit: O2)

Hva betyr 5G for deg?

 • Raskere opp- og nedlastingshastigheter
 • Lavere forsinkelse
 • Jevnere strømming av innhold fra internett
 • Video- og lydsamtaler med bedre kvalitet
 • Mer stabile mobile forbindelser
 • Et større antall tilkoblede IoT-enheter
 • Tilpasset nye teknologier som selvkjørende bilder og smarte byer

Nedenfor ser du vår korte video om 5G og hva det betyr for deg.

5G og Tingenes internett

Smart hjemme-elektronikk, eller «Tingenes internett», er et av områdene der det forventes mye av 5G. Teknologien gjør det mulig å ha opp til en million enheter tilkoblet per kvadratkilometer, og alt fra små sensorer som må spare batteri til selvkjørende biler forventes å måtte håndteres av samme nett.

Det gir også nye muligheter for bruk av blant annet smartklokker, headsett, AR og VR.

(Image credit: Image Credit: Techradar)

Hvor raskt er 5G?

Det er fortsatt ikke kjent akkurat hvor mye raskere 5G blir sammenlignet med 4G, og faktiske hastigheter vil selvfølgelig også variere med forhold og dekning der du er.

Likevel burde uansett det nye nettet representere en kraftig oppgradering, og bransjeorganisasjonen GSMA mener at du vil få nedlastingshastigheter på minst 1 Gbps.

Det anslås også at den gjennomsnittlige hastigheten i 5G-nettverkene vil nå 10 Gb/s.

I praksis betyr det at man vil kunne laste ned film i HD-kvalitet på bare få sekunder, og at nedlasting og installering av programvareoppdateringer vil gå mye raskere enn i dag.

I forbindelse me 5G-nett snakker man om «skivedeling». Dette innebærer at det settes av «motorveifiler» for ulike typer trafikk. Det gjør at informasjonsflyten kan skje raskere, og uhindret av annen trafikk.

Sanntid er et viktig stikkord når det gjelder 5G. Denne teknologien åpner for langt større grad av samhandling og kontroll i sanntid. Når forsinkelsen i nettet minimeres, eller elimineres, kan man i større grad fjernstyre prosesser. Et nevnt eksempel er fjernkirurgi, der en kirurg betjener en robotarm som befinner seg mange kilometer unna.

Kommer jeg til å få 5G på telefonen min?

Eksisterende telefoner og annet utstyr som kun har støtte for 4G vil ikke kunne koble til det nye 5G-nettet, men telefoner med støtte for 5G er blitt den nye standarden hos de viktige produsentene. 

Uansett er det ingen grunn til å bekymre seg, for selv om 5G representerer et stort steg opp, så er det ingen grunn til å tro at den nye teknologien kommer til å erstatte den gamle med det første.

5G bidrar til at flere brukere får raskere nett, mens de gamle nettene bidrar med ekstra dekning der 5G ennå ikke er godt nok utbygget.

Utrullingen av 5G kommer uansett til å ta tid, fordi eksisterende infrastruktur må oppgraderes eller byttes ut for å håndtere den nye teknologien.

Du vil altså fint kunne bruke den gamle telefonen din og det gamle 4G-modemet i lang tid fremover, og du trenger først å oppgradere til nytt 5G-utstyr når du opplever at dette er nødvendighet.

Hvilke telefoner har 5G?

Nye mobiltelefoner leveres gjerne med 5G-støtte. I 2022 vil dette nærmest være enerådende på markedet.

Her er en oversikt over de beste 5G-telefonene.

iPhone 12

iPhone 12 var den første telefonen i rekken fra Apple med støtte for 5G. (Image credit: Future)

Hvilke krav oppfyller 5G?

Bransjeorganisasjonen GSMA har skissert åtte kriterier, og krever at en forbindelse oppfyller flertallet av dem, for å kunne kvalifisere som 5G:

 • Faktisk nedlastningshastighet på 1-20 Gbit/s (ikke bare teoretisk hastighet)
 • Ned mot ett millisekund forsinkelse
 • Minst tusen ganger tidligere båndbredde i nettet
 • 10-100 ganger flere mulig tilkoblede enheter
 • Opplevelse av 100 prosent dekning
 • 90 prosent redusert energiforbruk
 • Opptil 10 års batteritid for strømgjerrige IoT-enheter

5G

(Image credit: Shutterstock)

Derfor blir 5G enda bedre om noen år

De frekvensene som blir benyttet ved den første etableringen av 5G i Norge har sine begrensninger. Men dette endrer seg raskt. I løpet av de kommende årene får 5G enda mer kraft å kjøre med. Det blir faktisk så raskt at maskinvaren i mobilene våre vil få mindre betydning. 

«Når man kan overføre data så raskt, kan man legge noen av de beregningene som i dag foregår på selve telefonen ut på nettet til store servere, før resultatet sendes tilbake til telefonen – like raskt som om beregningene hadde skjedd på selve telefonen. Det er meningen med 5G», forklarte teleanalytiker Torben Rune tidligere til TechRadar.

Er 5G trygt?

Ja. Selv om enkelte har ytret bekymring omkring teknologien fra anti-5G-aktivister, særlig med tanke stråling. Forskning viser at dette ikke utgjør noe fare.

Faktisk har International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) – en instans som vurderer helserisiko ved radiosendinger – har erklært at 5G er fullkomment trygt så lenge retningslinjene følges – noe de vil bli.

Det har tatt ICNIRP syv år å utforme de nye retningslinjene, som har blitt til etter en grundig gjennomgang av all relevant vitenskapelig litteratur, vitenskapelige studier og en omfattende offentlig rådgivningsprosess.

ICNIRP oppga at selv deres gamle retningslinjer fra 1988 ville ha vært tilstrekkelige for 5G, men det er likevel lagt inn ytterligere beskyttelsesfaktorer. De nye retningslinjene gjelder alle former for 5G, også det aller høyeste frekvensspekteret.

Det har også versert voksende (og grunnløse) bekymringer om at 5G på en eller annen måte er knyttet til spredningen av Covid-19, noe som i USA har ført til ildspåsettelse av 5G-master. Dette er imidlertid bare en konspirasjonsteori uten hold i virkeligheten.

5G som mobilt bredbånd

Flere og flere teleselskaper tilbyr bredbånd over 5G-nettverket. Det kan være et godt alternativ på steder hvor tradisjonelle kabler ikke kan levere tilfredsstillende hastigheter. I takt med utbyggingen av 5G vil hastigheten langt overgå den som kan leveres med tradisjonelle kabler.

Med bidrag fra