Disse ti stedene i Norge får 5G før jul

(Foto: John Fredrik Kristiansen)

Det er rim i luften i Elverum, høsten har satt inn for fullt og Telenor skal endelig i gang med det første av sine 5G-pilotprosjekter. Dette er det første av i alt ti områder som skal få prøve den nye teknologien frem mot jul — og i 2020 skal Telenor begynne utrullingen i resten av landet.

I et telt omringet av diskgolf-kurver, plassert blant ruinene av Christiansfjeld festning i Elverum, har Telenor satt opp en provisorisk scene der det største 5G-pilotprosjektet i Skandinavia skal vises frem.

På hver sin side av scenen sitter fire personer bak enorme mengder utstyr, utvilsomt for å forsikre seg at alt går som det skal når Petter-Børre Furberg, sjef for Telenor Norge, skal lose oss gjennom åpningen.

Petter-Børre Furberg, sjef for Telenor Norge.

Petter-Børre Furberg, sjef for Telenor Norge. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Rett ved teltet rager den lokale basestasjonen over oss, og de nye senderne kan skimtes nær toppen av tårnet. Presentasjonen går i gang, og etter noen minutter begynner problemene — ikke med 5G-nettet spesifikt, vel å merke, men av lokal audiovisuell art. Furberg benytter muligheten til å understreke at det er en grunn til at man kjører pilotprosjekter, til latter fra salen.

Det litt krøkkete showet eksemplifiserer det store problemet med 5G. Alt fra strømming av HD-video til eksempler på lokale AR-implementeringer kunne like gjerne blitt kjørt på 4G, og det som faktisk kjennetegner 5G er vanskelig å vise frem.

Eksempel på radiosender fra basestasjon (produsert av Ericsson).

Eksempel på radiosender fra basestasjon (produsert av Ericsson). (Image credit: John Fredrik Kristiansen)
Her skal Telenor teste 5G

1. Elverum

2. Fornebu

3. Trondheim

4. Bodø (utvalgte basestasjoner i sentrum)

5. Oslo (utvalgte basestasjoner i sentrum)

6. Askvoll

7. Svalbard

8. Kvitfjell

9. Herøya

10. Frøya

Lav latenstid og større generell kapasitet i nettet er lite presentabelt, men det er likevel dette som er viktig for Telenor og oss kunder på sikt. Fremtidig stabilitet i drift samt kun påtenkte sanntidsløsninger er på trappene, og potensial for bruk i helsesektoren er blant de mest besnærende scenarioene — men fortsatt ligger altså trykket fra scenekanten på relativt uinteressante øvelser i overføring av video og fremvisning av eldgammel AR-teknologi som strengt tatt ikke trenger 5G for å fungere.

En del 5G-klare telefoner er i omløp, mest for at man skal kunne prøve AR-prosjektet til Pictorytale, som har satt opp en rekke punkter i omegn man kan rette kameraet mot og få en AR-snutt avspilt i henhold til hvor man befinner seg. Vi lurer oss til å prøve en såkalt traceroute (test der man sjekker latenstid) fra en 5G-hotspot, men blir avbrutt av Petter Aalen, sjefsarkitekt i Telenor, som forklarer at måten 5G-implementeringen fungerer per i dag er som et tillegg til 4G. Grunnfunksjonaliteten i nettet kjører fortsatt på gammel teknologi, mens de høyere frekvensene (og dermed også den større båndbredden) sendes via 5G-teknologi. Derfor vil ikke lavere latenstid nødvendigvis være åpenbar før man prøver å dytte større datamengder over nettet.

Petter Aalen, sjefsarkitekt i Telenor, viser frem en 5G-klar telefon.

Petter Aalen, sjefsarkitekt i Telenor, viser frem en 5G-klar telefon. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Ti steder med 5G før jul

På sikt skal all funksjonalitet over på 5G, men akkurat nå er det kun to av fem basestasjoner på Elverum som er klare. På Fornebu sitter de foreløpig eneste andre 5G-basestasjonene driftet av Telenor per nå, men i ukene som kommer skal det bli langt flere. I alt ti steder i Norge skal få teste 5G frem mot jul.

Frode Saastad, forretningsutvikler i Telenor, er forsiktig med å love spesifikke datoer og detaljer rundt hvem som først får tilgang, men nevner (i denne rekkefølgen) Flokeneset i Askvoll som prøvekanin for 5G som DSL-erstatning i bygdenorge; at Bodø vil prøve ut den nye teknologien i Nordlandssykehuset; og Trondheim som den litt større testen, med opptil 50 nye 5G-basestasjoner — til og med Svalbard vil få tilgang til 5G før året er omme.

(Image credit: Getty Images)

Det er likevel klart at alle ti implementeringene (full liste ovenfor) skal skje fortløpende. 2020 nærmer seg med stormskritt, og det er ingen tid å miste for Telenor, som nå fremover skal samle inn så mye data som mulig før integreringen av 5G i det generelle mobilnettet til neste år.

John F. Kristiansen
Redaktør

John er utdannet innen elektronikk, film og journalistikk. Han skrev sitt første script på en HP Vectra (386) i en æra da det var kult å laste ned Sierra-spill fra BBS-er. John er teknologifiksert til tusen, men har en spesiell forkjærlighet for datamaskiner med overdådige skjermkort, kameraer og lydprodukter. Som norsk redaktør tar han seg av det meste som har å gjøre med den daglige driften av TechRadar.