PS5s DualSense-kontroller har haptisk feedback som ikke bebyrder utviklere

PS5 DualSense
(Foto: Sony)

DualSense-kontrolleren til PlayStation 5 er fullspekket med fjong funksjonalitet, inkludert adaptive såkalte trigger-knapper, en høyttaler og en innebygget mikrofon. Men, kontrollerens haptiske feedback kommer antageligvis til å bli det store trekkplasteret, gitt at funksjonaliteten implementeres på en tilfredsstillende måte.

Man regner med at Sonys egne utviklere kommer til å utnytte mulighetene denne kontrolleren gir til det fulle, men hva med tredjepartsutviklere, som kanskje ikke har verken tid eller ressurser til å knote med den nye funksjonaliteten som finnes i DualSense? Vel, det ser ut som om Sony ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for utviklere å implementere haptisk feedback på en god måte.

I Sonys altomfattende (innad i selskapet) Technology 2020-rapport (som VG247 tidligere har skrevet om), innrømmer en ingeniør innen forskning og utvikling hos Sony, Yukari Konishi, at selv om haptisk feedback har potensialet til å forbedre en spillopplevelse, så trengs det også en god del teknisk ekspertise og tid [å implementere.] Samtidig sier Konishi at det har blitt utviklet en smart løsning på problemet.

«For å redusere byrden har vi laget et designmiljø for pulsmønstre innen haptisk vibrasjon som alle enkelt kan bruke», skriver Konishi. «På denne måten har vi ikke bare utviklet et verktøy som gjør at spilldesignere kan lage virkningsfulle, naturlig og komfortable vibrasjonsmønstre ved hjelp av færre steg, men vi har også laget en metode som nærmest automatisk genererer vibrasjonsmønstre fra et spills lydeffekter.»

Konishi forklarer videre at hennes team klarte å lage en spesialisert løsning ved å spørre eksperter og etter å ha forsket på diverse algoritmer. Sluttresultatet betyr at utviklere kan «til en viss grad automatisere produksjonen av vibrasjonsmønstre av høy kvalitet, og få det til å virke som det ble laget for hånd av skaperne.»

DualSense-kontrollerens haptiske feedback har muligheten til å lage nye taktile opplevelser, og det hele tar sikte på å øke innlevelsen når man spiller på PS5. For eksempel, hvis karakteren din vaser rundt i gjørme, eller sklir over is, så kan kontrolleren gjenskape følelsen av at man beveger seg gjennom disse ulike områdene ved hjelp av vibrasjon. 

Adam Vjestica

Adam was formerly TRG's Hardware Editor. A law graduate with an exceptional track record in content creation and online engagement, Adam has penned scintillating copy for various technology sites and also established his very own award-nominated video games website. He’s previously worked at Nintendo of Europe as a Content Marketing Editor and once played Halo 5: Guardians for over 51 hours for charity. He is now an editor at The Shortcut.