Jaguar Land Rover putter øyne på selvkjørende biler for å få fotgjengere til å føle seg trygge

Jaguar Land Rover autonomous pod

Fotgjengere og syklister har problemer med å stole på selvkjørende biler, men Jaguar Land Rover tror de har løsningen: «virtuelle øyne» som stirrer på andre brukere av veien, og dermed kommuniserer at de har blitt sett.

Det at folk skal føle seg trygge er en problematikk produsenter av selvkjørende biler tar alvorlig, og ifølge studier gjort av Jaguar Land Rover er det så mange som 63 % av fotgjengere som bekymrer seg for at det ikke er trygt å gå over veien når selvkjørende biler er i omløp.

Som en del av «UK Autodrive project» jobber selskapet nå sammen med kognitive psykologer for å forstå hvordan tillit fungerer i mennesker, og hvordan man skal finne nye metoder for at biler skal kunne dele informasjon med fotgjengere. 

Ser trygt ut

Forskerne analyserer oppførselen til folk idet de krysser en simulert gate der selvkjørende «intelligente pods» (altså kjøretøy formet som skolmer), laget av det britiske selskapet Aurrigo, durer rundt. Hvert kjøretøy finner fotgjengere og prøver å få «øyekontakt», slik at fotgjengerne skal vite at de har blitt sett. Forskerne måler tilliten disse forsøkspersonene har, slik at de kan finne ut hvorvidt øynene har gitt dem inntrykket av at kjøretøyene vil stoppe når de skal krysse veien.

«Det å se på sjåføren av et kjøretøy i fart før man går ut i veien er noe som faller mennesker helt naturlig» sier Pete Bennett, forskningssjef for fremtidens mobilitet-avdelingen hos Jaguar Land Rover.

«Det å forstå hvordan dette kan oversettes til morgendagens automatiserte verden er viktig. Vi er interesserte i om det er fordelaktig å tilby mennesker informasjon om hva et kjøretøy 'har lyst til' å foreta seg, eller om det er nok å la fotgjengere få vite at vedkommende har blitt sett, hvis målet er å forbedre tillit.» 

Cat Ellis

Cat is the editor of TechRadar's sister site Advnture. She’s a UK Athletics qualified run leader, and in her spare time enjoys nothing more than lacing up her shoes and hitting the roads and trails (the muddier, the better)