Facebook etterforsker minst 200 apper som kan ha misbrukt data

Facebook thumbs down

Etter den graverende personvernskandalen som ble kjent i mars, annonserte Mark Zuckerberg en full gjennomgang av alle Facebook-tilkoblede apper. 

– Vi må sikre at det ikke finnes flere Cambridge Analytica-selskaper der ute, eller folk som har fått uriktig  til data, sa han den gangen.

Dessverre viser det seg at det kan ha vært minst 200 tilsvarende apper tilkoblet det sosiale nettverket. Facebook har stengt tilgangen til disse appene, mens de undersøker hver enkelt app-utviklers potensielle misbruk av data.

I en blogpost som har fått tittelen "En oppdatering rundt vår appetterforskning og revisjon" går Facebooks sjef for produktsamarbeid Ime Archibong gjennom resultatene av undersøkelsene av apper som hadde "tilgang til store mengder brukerinformasjon", før Facebook begrenset denne tilgangen i 2014.

I prosessen bruker Facebooks sikkerhetsteam en kombinasjon av fjernintervjuer, forespørsler om hvilke data app-utviklerne fortsatt sitter på, og personlige besøk hos utviklerne. 

Etterforskningen som Archibong omtaler som "i full gang", har allerede tatt for seg tusenvis av apper, men det sies ingenting om hvor mange apper som står igjen. Av de "tusenvis", er altså rundt 200 suspendert, mens sikkerhetsteamet undersøker nærmere om data faktisk har blitt misbrukt.

Hvis Facebook oppdager at en app har misbrukt data  blir den umiddelbart utestengt, før informasjon om hva appen har gjort blir lagt ut på denne siden

Archibong innrømmer at det gjenstår mye arbeid før alle potensielle misbrukere av data vil være avslørt, men han sier også at de gjør jobben grundig så de er sikre på at etterforskningen blir skikkelig gjort.

Mye er fortsatt ikke kjent

Utover det nevnte antallet på 200, går ikke Facebook næmere inn på detaljer rundt undersøkelsene.

Vi vet for eksempel ingenting om kriteriene Facebook har brukt for å avgjøre om en app skal suspenderes. Ble de 200 appene valgt ut fordi de ba om eller mottok brukerdata, eller er de plukket ut fordi Facebook har bevis eller mistanke om at de satt på eller solgte data? 

Hvis det første er tilfellet, blir forhåpentligvis det endelige antallet mye lavere enn 200.

Cambridge Analytica påvirket 87 million brukere. Hva vil det endelige antallet bli?

Cambridge Analytica påvirket 87 million brukere. Hva vil det endelige antallet bli?

Vi vet heller ikke hvilke kriterier Facebook bruker til å avgjøre om et selskap har brutt retningslinjene, eller hvor inngående hver enkelt undersøkelse er.

Det er til og med uklart om Facebooks etterforskere i det hele tatt har mulighet til å avgjøre med sikkerhet om en gitt app-utvikler har misbrukt data.

Facebook stolte på Cambridge Analytica da de i 2016 svarte at de hadde slettet lagrede data, og sannheten kom først ut da en varsler stod frem i 2018. Forhåpentligvis vil Facebooks inngående undersøkelser av hundrevis av app-utviklere, avsløre sannheten før eller senere.

Vi vet selvfølgelig heller ikke hvor langt tid det vil ta for Facebook å avdekke hvilke brukere som eventuelt er påvirket. Det tok som kjent tid før Facebook publiserte hvilke brukere Cambridge Analytica hadde data fra, og de har fortsatt ikke avslørt hvilke brukere som ble påvirket av det kanadiske konsulentselskapet AggregateIQ.

Det kan ta flere måneder før vi vet med sikkerhet hvilke av de 200 appene som faktisk hadde tilgang til personlige data, men det er i hvert fall veldig sannsynlig at de 87 millionene som ble påvirket av Cambridge Analytica vil få selskap av langt flere.

Michael Hicks

Michael Hicks began his freelance writing career with TechRadar in 2016, covering emerging tech like VR and self-driving cars. Nowadays, he works as a staff editor for Android Central, but still writes occasional TR reviews, how-tos and explainers on phones, tablets, smart home devices, and other tech.