Dataspillavhengighet har nå blitt klassifisert som psykisk lidelse

Gaming disorder

Dataspillavhengighet kommer snart til å bli en diagnose innen mental helse, i alle fall ifølge uttalelser fra internasjonale helsefunksjonærer.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anser nå dataspillavhengighet («gaming disorder») en egenartet psykisk lidelse, om en skal følge siste versjon av organisasjonens sykdomsklassifiseringsmanual.

Ifølge dokumentet har FNs helseorgan klassifisert dataspillavhengighet med følgende symptomer:

  1. Mangel på kontroll over spillingen (eksempelvis starttidspunkt, frekvens, intensitet, lengde, sluttidspunkt, kontekst).
  2. Økt prioritet gitt til spilling, i en slik grad at spilling prioriteres høyere enn andre interesser og daglige aktiviteter. 
  3. Fortsettelse eller opptrapping av spillingen, på tross av tilfeller av negative konsekvenser. 

Tegn på dataspillavhengighet

Doktor Vladimir Poznyak, et medlem av WHOs avdeling for mental helse og stoffavhengighet, og forskeren som kom med forslaget til den nye diagnosen, argumenterer ifølge CNN for at det er tre karakteristika som kjennetegner dataspillavhengighet.

Det første tegnet er «spilloppførsel som får forrang over andre aktiviteter i en slik grad at de andre aktivitetene blir dyttet til side», sier Poznyak. Videre vil de spillavhengige formodentlig vise «mangel på kontroll over denne oppførselen, selv når negative konsekvenser oppstår vil oppførselen fortsette eller trappes opp.» 

Poznyak sier at lidelsen fører til «signifikant følelse av nød, samt problemer med funksjon i det personlige, det familiære, det sosiale, det utdannelsesmessige eller i karrièren.» Sett under ett ser det ut til at forskningen tenderer mot at dataspillavhengighet i stor grad ligner på hasardspillavhengighet samt stoffmisbruk — faktisk lister den ellevte utgaven av organisasjonens sykdomsklassifiseringsmanual (The International Classification of Diseases) førstnevnte rett under sistnevnte.

Pasienter må vise til negative virkninger som eksempelvis «forstyrret søvn, kostholdsproblemer, mangel på fysisk aktivitet» i minst ett år før en diagnose kan stilles, ifølge både det ovennevnte dokument og Poznyak. Selvfølgelig kan det også tenkes at en hel del vil få en diagnose utifra en kortere diagnostiseringsprosess. 

Uenigheter

Det er dog ikke slik at hele den medisinske verden støtter denne lidelsesklassifikasjonen. Anthony Bean, en lisensiert psykolog og administrerende direktør for «The Telos Project», argumenterer for at spilling heller er en «mestringsrespons i forbindelse med enten angst eller depresjon.»

WHO setter også opp både online-spilling og enkeltspiller-spilling som potensielle lidelser, men førstnevnte kan være sosialt berikende opplevelser, der brukere kan danne vennskap, og selv romantiske forhold. 

Kilde: 9to5Mac

Kevin Lee

Kevin Lee was a former computing reporter at TechRadar. Kevin is now the SEO Updates Editor at IGN based in New York. He handles all of the best of tech buying guides while also dipping his hand in the entertainment and games evergreen content. Kevin has over eight years of experience in the tech and games publications with previous bylines at Polygon, PC World, and more. Outside of work, Kevin is major movie buff of cult and bad films. He also regularly plays flight & space sim and racing games. IRL he's a fan of archery, axe throwing, and board games.