Microsoft Teams update: verstop jezelf bij vergaderingen

Remote working
(Beeld: Shutterstock / Mila Pashkovets)

Microsoft heeft een aanpassing aan de samenwerkingstool Teams doorgevoerd waarbij aanwezigen zonder actieve webcam van het scherm worden gehaald.

Microsoft Teams toonde oorspronkelijk een drie-op-drie veld van aanwezigen waar de negen laatste participanten die aan het woord zijn gekomen op werden weergegeven. Een aankondiging in het Microsoft 365 Admin Center stelt dat de layout van de gallerij nu enkel aanwezigen met een actieve videofeed zal tonen. 

Deze verandering, die waarschijnlijk is ontworpen om virtuele vergaderingen meer op echte interpersoonlijke ontmoeten te laten lijken, zal enkel van toepassing zijn op grotere videogesprekken met meer dan negen deelnemers. In kleinere meetings zullen er nog steeds lege panelen verschijnen bij de aanwezigen die enkel een microfoon hebben.

Microsoft Teams update

Ook al was deze Microsoft Teams-update waarschijnlijk bedoeld om gebruikers aan te sporen om meer interpersoonlijk met elkaar te interageren met een webcam, het ziet ernaar uit dat deze tweak eigenlijk het tegenovergestelde effect heeft.

Sinds de transitie naar thuiswerk die een jaar geleden plaatsvond, vinden nog steeds veel gebruikers videogesprekken ongemakkelijk, wat tot 'Zoom-moeheid' leidt. 

Dat wordt gedefinieerd als "een gevoel van paniek als men wordt gevraagd om van een videogesprek deel uit te maken". Volgens een recent bericht van presentatiespecialist Buffalo 87 zou bijna drie kwart van de mensen er hinder door ondervinden.

De grote oorzaken van deze webcam-gerelateerde moeheid, zo stelt het bericht, zijn de gebrekkige mogelijkheid om efficiënt lichaamstaal te lezen (67 procent), het gevoel te hebben dat men niet wordt gehoord (56 procent), onvoldoende tijd om het fysieke voorkomen voor te bereiden (41 procent) en bezorgdheden rond de onprofessionele aard van achtergronden van thuiswerk-bureau's. 

Gebruikers die hinder ondervinden bij een van deze oorzaken willen vaker dit soort meetings vermijden, zeker als hen wordt gevraagd om de webcam in te schakelen. De nieuwe configuratie van Microsoft Teams geeft deze gebruikers de kans om efficiënter onder de radar te blijven. 

Deze nieuwe functie is ook onder vuur komen te liggen voor de manier waarop ze werd uitgerold, aangezien admins hier geen notificatie voor hadden gekregen. Microsoft heeft zich reeds geëxcuseerd voor zijn gebrekkige communicatie.

"We streven ernaar om te verzekeren dat we proactief notificaties sturen rond aanpassingen, en we verontschuldigen ons dat we hier niet in slaagden met deze verandering", aldus Microsoft.

Via OnMSFT

Joel Khalili
News and Features Editor

Joel Khalili is the News and Features Editor at TechRadar Pro, covering cybersecurity, data privacy, cloud, AI, blockchain, internet infrastructure, 5G, data storage and computing. He's responsible for curating our news content, as well as commissioning and producing features on the technologies that are transforming the way the world does business.