Oppgang i piratkopiering på grunn av kniving mellom Netflix og Amazon Prime?

Netflix

En ny artikkel viser at ulovlig fildeling kan være på vei opp igjen etter flere år med nedgang, og at kampen mellom Netflix og Amazon for å kapre kunder er årsaken.

Artikkelen, publisert av nettverksselskapet Sandvine, viser en markant økning i BitTorrent-trafikk, hvilket er en god (men upresis) indikator på ulovlig fildeling (såkalt piratkopiering). Dette kommer i kjølvannet av flere år med nedgang i piratkopiering, delvis på grunn av mer aggressive mottiltak fra innholdstilbydere og internettleverandører (i enkelte land), men også på grunn av hvor enkelt det har blitt å strømme innhold lovlig.

Som BGR merker seg: Blir Netflix lansert i et nytt land, så ser man en en nedgang i torrentaktivitet og ulovlig fildeling. Nå kan denne trenden være på vei bort. 

En krig uten vinnere

Hva kan så være årsaken til denne tilsynelatende oppsvingen i ulovlig fildeling? Ifølge Cam Cullen, markedsføringssjef i Sandvine, kan årsaken være knivingen mellom Netflix og Amazon Prime (samt andre strømmetjenester).

Cullen forklarer: «Flere aktører enn noensinne lager 'eksklusivt' innhold tilgjengelig på kun én enkelt strømme- eller kringkastingstjeneste – tenk 'Game of Thrones' hos HBO, 'House of Cards' hos Netflix [...] For å få tilgang til alle disse tjenestene blir totalprisen veldig dyr for en gitt konsument, så de ender opp med å abonnere på en tjeneste eller to og piratekopiere resten.»

Dette gir selvsagt mening. Vil man se på «Game of Thrones» (HBO), «Stranger Things» (Netflix) og «American Gods» (Amazon Prime Video), så trenger man tre separate abonnement. Det koster.

Cullen peker også på at en hel rekke av disse eksklusive seriene ikke er tilgjengelig over hele verden, slik at det naturlig nok forekommer en hel del piratkopiering i land der man ikke har lovlig tilgang til materialet. Hvis en serie blir populær og får god omtale, men tjenesten den hører til ikke er kjapp nok på avtrekkeren og gjør den tilgjengelig over hele verden, så kan den bli et offer for sin egen suksess. 

Vi vil også legge til at den såkalte spoiler-kulturen som brer om seg på nettet også har noe av skylden. Når eksempelvis en ny episode av «Game of Thrones» går på TV i USA, så har folk i resten av verden lite lyst til å vente på at den blir tilgjengelig lokalt før de ser den – i frykt for at noen avslører innholdet – selv om kringkastingen bare ligger noen timer etter. Potensielle kunder har da ikke noe annet valg enn å ty til ulovlige alternativer. 

Matt Hanson
Managing Editor, Core Tech

Matt is TechRadar's Managing Editor for Core Tech, looking after computing and mobile technology. Having written for a number of publications such as PC Plus, PC Format, T3 and Linux Format, there's no aspect of technology that Matt isn't passionate about, especially computing and PC gaming. He’s personally reviewed and used most of the laptops in our best laptops guide - and since joining TechRadar in 2014, he's reviewed over 250 laptops and computing accessories personally.