– TV3 og TVNorge kan forsvinne fra TV-skjermen

Sven Nordin som Wisting i TV3s store krimsatsing med samme navn (Bilde: NENT Group) (Foto: NENT Group)

Et nytt lovforslag fra Kulturdepartementet skal hindre reklame for utenlandske spillselskaper på norske TV-skjermer, men TV-selskapene protesterer kraftig. 

Reklame for utenlandske spillselskaper er et kjent fenomen på norske TV-skjermer, tross at vi har her en enerettsmodell for pengespill i Norge der kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har lover til å drive pengespill. Forklaringen er som kjent at en rekke norske TV-kanaler som TV3 og TVNorge sender fra utlandet, men det nye lovforslaget går ut på å nekte norske distributører å formidle disse kanalene.

I en pressemelding fra Kulturdepartementet i dag, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande:

– Regjeringen tar pengespillproblemer på alvor, og ønsker å begrense utenlandsk pengespillreklame for å beskytte sårbare spillere. Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser.

I pressemeldingen sies det at en person som i snitt ser 2 timer TV her dag, kan bli utsatt for rundt 24 pengespillreklamer på én uke. I en befolkningsundersøkelse fra 2015 ble det også anslått at det finnes til sammen 122 000 risiko- og problemspillere i Norge.

Stor motstand

Nordic Entertainment Group som blant annet driver TV3, sier i en pressemelding i dag at konsekvensen kan bli dramatisk for norsk TV- og produksjonsbransje, og at populære dramaserier og underholdningsprogrammer kan forsvinner fra skjermen:

– Lovforslaget som ble sendt ut fra Kulturdepartementet i dag, har som formål å stoppe distribusjon av TV-kanaler som sender utenlandsk spillreklame. Dette er kanaler som i 30 år har sendt lovlig fra utlandet i henhold til EUs TV-direktiv. Hvis forbudet skulle bli vedtatt kan populære TV-kanaler som TV3, Viasat 4, TV6, MAX, VOX, FEM og Eurosport forsvinne fra norske TV-skjermer, sier administrerende direktør i Nordic Entertainment Group, Vegard Drogseth.

Det vises også til at reklameinntektene fra spillreklame utgjør 500-600 millioner kroner i året, og at den nye lovgivningen vil gi så stor reduksjon av inntektsgrunnlaget for de uavhengige kommersielle kanalene at det kan få dramatiske konsekvenser.

Det nevnes blant annet at antallet norske TV-produksjoner kan reduseres, og at det norske mediemangfoldet svekkes. Det understrekes også at en slik lov vil være i strid med EUs TV-direktiv, som sier at sendinger fra utlandet skal følge reglene i landet de sendes fra.

Kulturdepartementet anerkjenner i sin pressemelding at den nye loven kan få konsekvenser, og forslaget sendes derfor nå ut på høring for å få mest mulig informasjon om hva dette vil føre til.

Kan innføre DNS-varsel på utenlandske pengespill

Ved siden av den foreslåtte lovendringen skal Lotteritilsynet også utrede mulighetene for å innføre såkalt DNS-varsling for pengespill som er ulovlige i Norge. Det vil si at brukere som går inn på utenlandske spillsider på nettet, vil få beskjed om at spillet er ulovlig.  

– Dette vil avgrense spilling hos uregulerte aktører, da vi vet at mange sliter med å vite hvilke pengespill som er lov og ikke. Varslingen vil bidra positivt til at færre spiller på utenlandske pengespill utenfor vår kontroll, sier direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen. 

Lovforslaget har høringsfrist 17. juni i år.

Truls Steinung
Journalist

Truls Steinung har jobbet for TechRadar siden starten i Norden i 2018, og har før det over 10 års erfaring som tech-journalist for en rekke ulike utgivelser. Han fokuserer hovedsakelig på produkttesting, og han har spesielt god kjennskap til lydprodukter, mobil, PC og nettverk.