Nå kan du velge å automatisk slette lokasjonsdataene og søkehistorien din fra Google

Google
Bilde: Google (Foto: Google)

Google annonserte i mai at de skulle introdusere en mulighet for å la brukere slette netthistorikken sin automatisk, og i dag har selskapet rullet ut denne oppdateringen over hele verden.

Mer spesifikt får du mulighet til å velge en tidsbegrensning på 3 eller 18 måneder, og dette vil avgjøre når lokasjonsdata, netthistorikk og app-historikk blir slettet.

Brukere kan aktivere funksjonen ved å gå til sin Google-konto, og så til Aketivitetslagring, enten på mobil eller på web. Derfra kan du trykke på Administrer aktivitet under henholdsvis Nett- og appaktivitet og Posisjonsloggen, og deretter velge hvor lenge du vil at dataene skal lagres.

Forutsatt at funksjonen er på plass for deg, så vil du altså kunne velge hvor lenge dataene skal lagres for hver av disse kategoriene. Velger du enten 3 eller 18 måneder, så får du mulighet til å aktivere funksjonen fra nå, eller å slette alt som befinner seg utenfor det valgte tidsrommet med tilbakevirkende kraft.

Det har vært mulig å slette disse dataene tidligere også, men det måtte gjøres manuelt, noe som gjorde det vanskelig å finne en god balanse mellom å beskytte privatlivet sitt og å bevare nytteverdien disse funksjonene gir.

Det er for øvrig også mulig å deaktivere innsamlingen av data helt, men det gjør samtidig at du miste personlige tilpasninger av søk, kart og andre Google-produkter.

Harry Domanski
Harry is an Australian Journalist for TechRadar with an ear to the ground for future tech, and the other in front of a vintage amplifier. He likes stories told in charming ways, and content consumed through massive screens. He also likes to get his hands dirty with the ethics of the tech.