Musks posisjon i Tesla usikker i det finanstilsynet saksøker ham for bedrageri

Elon Musk Tesla production

Teslas fremtid virker i økende grad usikker etter at amerikanske myndigheter denne uken har fremsatt søksmål mot bilprodusentens høyprofilerte administrerende direktør, Elon Musk.

Ifølge Reuters har SEC, Securities and Exchange Commission (finanstilsynet i USA), valgt å saksøke Musk for bedrageri, basert på tvitringer der Musk påsto at han hadde sikret penger nok til å gjøre om selskapet fra aksjebasert til privateid. Disse så man aldri snurten av. 

Teslas aksjekurs raste med 12 % i timene etter kunngjøring av søksmålet, hvilket potensielt kan føre til at Musk får en klekkelig bot og tilmed at han fjernes fra sin stilling som sjef for Tesla – eller et hvilket som helst annet selskap. 

Veien fremover

Det er ingen hemmelighet at Tesla tidligere i år har hatt problemer med økonomien. Flerfoldige produksjonsutsettelser har vært knyttet til Tesla Model 3, og aksjekursen har fluktuert voldsomt.

Tesla har dog alltid klart å hente seg inn, og det at selskapet alltid har klart å holde seg på rett kjøl på tross av store utfordringer er overbevisende nok til at mange tror elbilselskapet kommer til å klare seg i noen år til.

Forsvinner Musk som primus motor kan det likevel fort hende at strategier, merkevarer og biler fra selskapet drastisk forandrer seg.

Relativt nye Tesla Model 3 var forespeilet å ekspandere kundebasen til selskapet, slik at medlemmer av den lavere middelklasse i USA også kunne ta del i el-gildet, og avhengig av om den blir en suksess kan presenterer selskapet for et veivalg: Skal man ta sikte på en bredere kundebase eller velge å fokusere på luksusmarkedet.

Teslas status som «omveltende» har vært avhengig av Musks impulsive natur og svært ambisiøse tidsrammer – på den andre siden kan en forandring i lederskap føre til at Tesla begynner å opptre mer forutsigbart som bilprodusent. 

Henry St Leger

Henry is a freelance technology journalist, and former News & Features Editor for TechRadar, where he specialized in home entertainment gadgets such as TVs, projectors, soundbars, and smart speakers. Other bylines include Edge, T3, iMore, GamesRadar, NBC News, Healthline, and The Times.