Microsoft verplicht Chrome-gebruikers om Bing te gebruiken

(Beeld: Shutterstock)

Kom op Microsoft. Je weet toch dat niemand Bing goed vindt. En door het in een Spider Man-film te proppen als poging om het cool te laten lijken, werkt dus niet. Voornamelijk, omdat in een film waar radioactieve spinnen, superhelden en hagedissen voorkomen, het idee dat iemand Bing in plaats van Google zou willen gebruiken volkomen onrealistisch is.

Sterker nog, ik heb zo'n vermoeden dat de meest gezochte term in Bing is: "Hoe kun je Chrome downloaden", aangezien mensen Microsoft Edge browser gebruiken, die wordt geleverd met Windows 10 en Bing als standaard zoekmachine heeft ingesteld, om Google's Chrome browser te downloaden.

Ik durf er zelfs om te wedden dat de gebruikersaantallen voor Bing, vergeleken met Google zo klein zijn dat ze afwijkend zijn. 

En Microsoft moet dit weten. Daarom probeert het bedrijf ons zijn onpopulaire zoekmachine aan te smeren. Niet alleen zit Edge standaard op Bing, maar het gebruiken van de zoekbalk in Windows 10 geeft Bing resultaten weer als je op internet zoekt, en er is geen simpele manier om dit te veranderen.

Erger nog, er is nu bekend geworden dat Microsoft bezig is met een Bing extensie voor Chrome, die automatisch geïnstalleerd wordt naast een aanstaande update naar Microsoft Office 365 ProPlus.

Dit zal de standaard zoekmachine veranderen van Google Chrome (of een andere zoekmachine) naar Bing. Ik vraag me echt af waarom Microsoft in hemelsnaam denkt dat iemand die Microsoft Office 356 ProPlus gebruikt, ook zijn zoekmachine wil veranderen naar Bing. De reden zou te maken hebben met het gebruik van Microsoft zoekopdrachten of wat dan ook, maar dat is naar mijn mening geen reden om de zoekmachines te veranderen.

Microsoft Bing

(Image credit: Shutterstock)

Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid 

Microsoft wil dat mensen Bing gebruiken. Niet omdat ze daar zelf voor kiezen, maar omdat ze ertoe worden gedwongen. En hoewel veel mensen het zullen veranderen naar Google, zodra ze erachter komen dat ze Bing zoekresultaten krijgen na hun zoekopdrachten, ben ik er zeker van dat Microsoft ervan uitgaat dat er genoeg mensen zijn die het zich niet realiseren. Of het gewoon laten voor wat het is.

In mijn optiek is dit iets wat Microsoft in het verleden ook heeft gedaan, toen ze hun gebruikers dwongen om hun producten te gebruiken. Iedereen die de nieuwste versie van Windows 10 heeft gebruikt weet dat als je Edge gebruikt (en Bing) om te zoeken hoe je Chrome kunt downloaden, je voorheen berichten kreeg die je ontmoedigden om dit te doen, en zo bleef je uiteindelijk bij Edge. Dat was niet alleen irritant (en een beetje wanhopig), ook haalde het hiermee oneerlijk profijt uit Edge dat al eerder geïnstalleerd was in Windows 10.

Als Microsoft doorgaat met het veranderen van de standaardzoekmachine van mensen, zodra ze Microsoft Office 365 ProPlus downloaden, dan vrees ik dat het bedrijf niks van het verleden heeft geleerd.

Als Microsoft wil dat meer mensen producten als Edge en Bing gaan gebruiken, dan zou het bedrijf in plaats van dit af te dwingen harder moeten werken om die producten beter te maken dan de concurrentie. Zo zullen mensen uit vrije wil de producten gaan gebruiken, en worden ze daar niet toe gedwongen.

Matt Hanson
Managing Editor, Core Tech

Matt is TechRadar's Managing Editor for Core Tech, looking after computing and mobile technology. Having written for a number of publications such as PC Plus, PC Format, T3 and Linux Format, there's no aspect of technology that Matt isn't passionate about, especially computing and PC gaming. He’s personally reviewed and used most of the laptops in our best laptops guide - and since joining TechRadar in 2014, he's reviewed over 250 laptops and computing accessories personally.