Veeam: Molnet viktigare för dataskydd trots ökad egen backup

Veeam cloud Protection Trends Report 2023
Veeam cloud Protection Trends Report 2023 (Foto: Veeam)

Idag släpper dataskyddsföretaget Veeam sin Cloud Protection Trends Report 2023. Rapporten går in på fyra as-a-service-områden, Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) och Backup and Disaster Recovery as a Service (BaaS/DRaaS) och hur de används och behöver skyddas.

Medan olika former av molntjänster både underlättar arbetet genom att outsourca arbetslaster från det egna datacentret och sprida riskerna för intrång och ransomware visar rapporten att en överväldigande del av företag även använder extra säkerhetslager för att undvika förlorade data. Exempelvis använder 90 procent av Microsoft 365-kunder någon form av kompletterande tjänst för att undvika dataförlust, istället för att enbart förlita sig på de inbyggda.

– Den växande användningen av molnbaserade verktyg och tjänster, påskyndad av den stora övergången till distansarbete och nuvarande hybrida arbetsmiljöer, sätter strålkastarljuset på hybrida IT- och dataskyddsstrategier inom olika branscher, säger Danny Allan, CTO och Senior Vice President of Product Strategy på Veeam.

Molnbackup minskar

Hela 98 procent av tillfrågade företag använder någon form av molntjänst som en del i sin dataskyddstrategi. Samtidigt har användandet av BaaS-tjänster minskat från 48 till 42 procent till förmån för en egenhanterad backuplösning. Samtidigt blir det allt vanligare att köra ett överliggande säkerhetslager för backup och återställning, istället för att förlita sig på säkerhetsfunktionerna hos respektive as-a-service-tjänst.

Eftersom det är Veeams område är det samtidigt inte speciellt förvånande att rapporten tar upp DRaaS som ett verktyg företagen föredrar över BaaS till följd av det ökade helhetsgreppet kring säkerhetskopiering och återställning.

Hela Veeam Cloud Protection Trends Report 2023 kan avnjutas här.

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.