Twitters senaste uppdatering ska bekämpa missbruk och falska konton

Under den senaste tiden har Twitter varit under stor press att bekämpa problemen de haft med skadligt innehåll på plattformen. I mars erkände VDn Jack Dorsey att Twitter underskattat de "negativa konsekvenserna i det verkliga livet" som globala konversationerna på offentliga forum kan ha.

Även om Twitter aldrig förnekat att detta är ett stort problem på plattformen, har de aldrig kunnat bekämpa problemet lika snabbt som det sprider sig. Fram tills nu.

"Ett av sätten att försäkra oss om att vi får en förbättrad ton i diskussionerna på Twitter, är att se till att människor har tillgång till trovärdig och relevant information på Twitter," sa företaget via ett blogginlägg (Öppnas i ny flik).

"För att nå detta mål, har vi infört nya åtgärder som ska bekämpa skadligt beteende och internettroll, samt nya riktlinjer för hatfullt beteende och våldsam extremism. Vi har tagit till ny teknologi och anställt mer personal för att bekämpa skräppost och missbruk."

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Ett flertal åtgärder

Tidigare krävdes det bara en enkel registreringsprocess för att göra ett Twitter-konto, något som gjorde det lätt för internettroll att göra flera konton för skräpposter. För att begränsa sådan skadlig aktivitet, begär nu Twitter att nya användare verifierar ett telefonnummer och en e-postadress när de skapar ett nytt konto.

Twitter kommer också att minska synligheten på konton som visar upp misstänkt aktivitet, genom att ta bort dem från följarlistor och sätta varningar på dem. De kommer dessutom hindra nya användare från att följa spamkonton genom att sätta varningar på dem.

När ett konto har bekräftats som spam eller skadligt överlag, kommer det låsas och bli skrivskyddad tills det gått igenom ett verifieringsprov, till exempel genom att bekräfta ett telefonnummer.

På ett liknande sätt kommer även konton som visar upp hög aktivitet av samma hashtags, utan att ta emot några svar också bli tvungna att gå igenom ett verifieringstest. Detta kan vara i form av ett reCAPTCHA-test eller en begäran om att återställa lösenordet.

Fortsätter med arbetet

Arbetet med dessa förändringar har redan pågått ett tag och Twitter har gjort mycket under de senaste månaderna för att göra hemsidan till en tryggare plattform.

Företaget började att arbeta med experter för att komma fram till hur de kunde förbättra "hälsan" och tonen i diskussionerna på plattformen.

De började också stänga av konton som hemsidans inlärningsverktyg ansåg vara spam och de har dessutom anlitat ett företag som heter Smyte, som "specialiserar sig på trygghet, spam och säkerhetsfrågor."

Sharmishta Sarkar
Managing Editor (APAC)

Sharmishta is TechRadar's APAC Managing Editor and loves all things photography, something she discovered while chasing monkeys in the wilds of India (yes, she studied to be a primatologist but has since left monkey business behind). While she's happiest with a camera in her hand, she's also an avid reader and has become a passionate proponent of ereaders, having appeared on Singaporean radio to talk about the convenience of these underrated devices. When she's not testing cameras and lenses, she's discovering the joys and foibles of smart home gizmos. She also contributes to Digital Camera World and T3, and helps produce two of Future's photography print magazines in Australia.