Firefox: Mozilla förebereder sig för en enorm chansning

Firefox
(Foto: Mozilla)

Mozilla gör just nu en undersökning för att se om användare utav dess webbläsare Firefox kan tänkas acceptera en ny förvald sökmotor.

I nuläget så sker sökningar i Firefox adressfält via Google som förvald sökmotor. För ett litet antal användare så har dock Mozilla tillfälligt bytt ut förvald sökmotor till Microsoft Bing istället.

Företaget säger att detta "experiment" påverkar ca 1% av alla datoranvändare och kommer fortgå i ett antal månader till, troligen fram till januari.

Firefox sökmotor

Det faktum att Mozilla överväger att byta till Microsoft Bing är lite av en överraskning, med tanke på hur lukrativt det är för företaget att hålla fast vid sin nuvarande överenskommelse med Google, en överenskommelse som historiskt stått för mer än en tre fjärdedelar av företagets årliga intäkter.

Mozilla har tidigare uttrykt intentioner om att utveckla verksamheten för att få fler inkomstbringande produktlinjer, exempelvis prenumerationstjänster som Mozilla VPN, men att dumpa Google längs vägen skulle onekligen vara ett enormt steg.

Det går att spekulera kring orsakerna för denna vändning, att det har med Mozillas vurmande för integritet att göra, ett område där Google lämnar en del att önska. Som exempel går att nämna hur Mozilla har tagit avstånd från Googles planer att reformera den digitala reklamindustrin, en reform de kallar fundamentalt bristfällig.

Mozilla har ännu inte svarat på frågor om att tydliggöra detta mer, men oavsett vilket så lär ett byte av sökmotor till Microsoft Bing att irritera ett stort antal Firefox-användare och många kommer sannolikt att ändra tillbaka tämligen omgående.

Enligt de senaste uppgifterna från Statcounter så är Google med enorm marginal den största sökmotorn med hela 92,03% i marknadsandel. Microsoft Bing däremot, den hanterar endast 2,48% av alla sökningar och har misslyckats med ambitionen om att bli mer populär.

En stor del av Googles försprång har att göra med de finansiella avtal de har med olika webbläsarutvecklare om att vara just förvald sökmotor. Det går dock inte att förneka att många även föredrar Google tack vare kvalitén på sökresultaten och en absolut majoritet lär fortsätta använda Google, även om det blir andra förvalda sökmotorer.

Än är inget satt i sten utan Mozilla fortsätter att utvärdera hur ett byte av förvald sökmotor skulle påverka. Skulle de välja att gå till Microsoft Bing så lär vi dock få ta del av mer eller mindre stora reaktioner.

Uppdatering: 20 september
Mozilla har lämnat följande uttalande som lämnar mycket lite kompletterande information:

"Som en del i att optimera Firefox-upplevelsen gör vi regelbundet undersökningar. Vi gör just nu en undersökning som kan innebära att vissa användare märker att deras förvalda sökmotor har ersatts. För att återgå till sin föredragna sökmotor så kan de som är missnöjda följa dessa steg."

Joel Khalili
News and Features Editor

Joel Khalili is the News and Features Editor at TechRadar Pro, covering cybersecurity, data privacy, cloud, AI, blockchain, internet infrastructure, 5G, data storage and computing. He's responsible for curating our news content, as well as commissioning and producing features on the technologies that are transforming the way the world does business.