Krönika: "Svenska IT-chefer måste bli mindre lojala"

Origina
Tobias Granelli på Origina ger sin syn på hur IT-avdelningen borde förhålla sig till mjukvara. (Foto: Origina)

IT-avdelningar pressas allt mer att bidra med innovation för fortsatt digitalisering och satsar allt mer av budgeten på mjukvaror. Siffror från Gartner visar att mjukvaror är den största kostnaden i IT-budgeten efter personalkostnader. Tyvärr verkar dock en stor del av mjukvarubudgeten gå till support och underhåll av inköpt mjukvara snarare än innovation. 

Tobias Granelli, ansvarig för Origina i Sverige

(Image credit: Origina)

Det försvårar den nödvändiga digital transformationen men räkna inte med någon omedelbar hjälp från tillverkarna. Tvärtom ser vi exempelvis hur IBM höjt priset på sin mjukvarusupport med 24 procent detta år. Det sätter IT-avdelningarna i en rävsax, där de måste underhålla befintliga investeringar och samtidigt försöka ha pengar över till att satsa på nya digitala lösningar som kan hjälpa resten av organisationen framöver. 

Därför är det dags att svenska IT-chefer vågar vara mindre lojala med leverantörer och inte bara accepterar tvåsiffriga prisökningar rakt av. För det finns faktiskt alternativ, tyvärr har dessa än så länge varit rätt okända i Sverige. Det handlar om bland annat om tredjepartsunderhåll, där IT-avdelningar istället för att vara fast i begränsade supportavtal hos de stora bjässarna själva väljer vem de vill ha som supportpartner för ens befintliga lösningar. 

På detta sätt kan man sänka kostnaderna med upp till hälften, men också få en mer vass support och själva bestämma hur länge man vill hålla igång en lösning, även efter den tidpunkt när tillverkaren bestämt att inte stötta lösningen längre. 

Årliga underhållskostnader kan ofta kosta så mycket som 20 procent av det ursprungliga inköpspriset. När nu många tillverkare passar på att höja supportpriserna med diffusa hänvisningar till inflation och stigande omvärldspriser, kan underhållskostnaderna stiga till en nivå som riskerar att kraftigt försämra företagens innovationskraft. 

Vi behöver bli mer innovativa än någonsin och då kan inte större delen av budgeten gå till underhåll. Svenska IT-avdelningar måste nu ta mod till sig och ifrågasätta de stora bjässarnas supportavtal. Våga var obekväm och shoppa runt! /Tobias Granelli, ansvarig för Origina i Sverige

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.