Telenor vraker Huawei

(Foto: Telenor)

Telenor annonserer i dag at det blir Ericsson som skal modernisere og bygge Telenors 5G-radionett.

Telia annonserte tilbake i oktober at Ericsson skal stå for utbygging av deres 5G-nett, og at de dermed hadde vraket Huawei. Etter lengre tids vurdering melder Telenor nå at de gjør det samme:

– Vi har nå vært igjennom en grundig prosess for å vurdere alle de sentrale nettverksleverandørenes evne til å levere på Telenors krav for fremtidens mobilnett. I anbudsprosessen for 5G radionettet i Norge har vi lagt vekt på faktorer som teknisk kvalitet, evne til å innovere og modernisere mobilnettet, kommersielle betingelser, og i tillegg har vi gjort grundige sikkerhetsvurderinger. På grunnlag av en omfattende og helhetlig vurdering har vi besluttet å introdusere en ny partner for dette viktige teknologiskiftet i Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

Brekke nevner at selskapet har gjort grundige sikkerhetsvurderinger, og det er nærliggende å tenke at dette er et punkt som har vært utslagsgivende for hvorfor de har valgt bort Huawei. 

Samtidig kommer det frem i dagens pressemelding at selskapet likevel kommer til å benytte noe teknologi fra det kinesiske selskapet i perioden der oppgraderingene foregår, og dette skal være for å sikre at nettet fortsatt skal være raskt og pålitelig mens moderniseringen foregår.

Det understrekes imidlertid at dette kun gjelder det ytre radionettet, og at kjernenettet skal bli oppgradert i samarbeid med Nokia og Ericsson.

I dagens pressemelding kommer det også frem at Telenor er i full gang med å bygge ut 5G i Trondheim, etter at det tidligere har vært lovet at dette skal bli den første byen i Norge som skal få skikkelig 5G-dekning.

Selskapet melder også at de tester ut 5G på ti ulike steder i Norge, i tillegg til uvalgte steder i Danmark, Sverige, Finland, Thailand og Malaysia, og at utbyggingen for alvor vil skyte fart i løpet av 2020.

Truls Steinung
Journalist

Truls Steinung har jobbet for TechRadar siden starten i Norden i 2018, og har før det over 10 års erfaring som tech-journalist for en rekke ulike utgivelser. Han fokuserer hovedsakelig på produkttesting, og han har spesielt god kjennskap til lydprodukter, mobil, PC og nettverk.