Linus Torvalds antyder at en stor Linux-oppdatering er på vei

Linux
(Foto: Image Credit: Pixabay)

Rett i etterkant av lanseringen av version 5.12 av Linux-kjernen, som for øvrig var en uke forsinket, informerer utvikler Linus Torvald om at neste versjon kommer til å bli enda større når det gjelder nye funksjoner.

Utviklingen av 5.12 var innholdsrik, for å si det mildt. På grunn av store tilbakeslag, inkludert både naturkatastrofer og (i større grad) menneskeskapte problemer, måtte Torvalds se seg nødt til å utsette lanseringen med én uke, slik at utviklerne fikk litt ekstra tid på seg for å se til at alt var i orden.

Såkalte RC-versjoner (siste steg i utviklingen av programvare) legges ut av Torvalds hver søndag, typisk syv ganger per lanseringssyklus. Enkelte ganger tillater han at arbeidet pågår i en uke ekstra, slik at man får testet skikkelig, noe som gjerne har sammenheng med hvor mye nytt som har blitt lagt til, noe som også var tilfellet med 5.12.

Nye arkitekturer

Samtidig, som Torvalds nevner i annonseringen av versjonen, så «var [5.12] faktisk en relativt liten lansering, generelt sett», på tross av at det tok en uke ekstra å bli ferdig med den. «[...] etter linux-next å dømme kommer 5.13 til å bøte på såret».

Linux-next er det foreløpige oppholdsstedet til kode som skal innlemmes i neste kjerneversjon. Nå som Torvalds har lansert 5.12 vil det åpnes for forslag til ny kode til 5.12 ved å inkludere stabil kode fra linux-next i neste hovedversjon av kjernen.

Det som stjeler flest overskrifter i 5.12 er fjerningen av støtten for foreldede arkitekturer som flere undertyper av 32-bit Arm, mens neste versjon kommer til å være den første varianten som offisielt støtter Apple M1, mye takket være arbeidet utført av veteranen Hector Martin, som er ansvarlig for Linux-prosjektet Asahi.

I tillegg at Martin har prøvd analysere og dokumentere Apples fiksfakserier rundt M1, har målet fra start vært å videreføre arbeidet til hovedkjernen, slik at flere kan dra nytte av arbeidet.

De første kodesnuttene som skal føre til en basal Apple M1-støtte i Linux har blitt sendt inn til linux-next, og kommer antageligvis å bli med i neste versjon, som forventes lansert i juni.

Mayank Sharma

With almost two decades of writing and reporting on Linux, Mayank Sharma would like everyone to think he’s TechRadar Pro’s expert on the topic. Of course, he’s just as interested in other computing topics, particularly cybersecurity, cloud, containers, and coding.