Skip to main content

Outlook får pausefunktion: Manglende pauser mellem møder giver stress

Stressed worker
(Foto: Shutterstock)

Manglende pauser mellem møder er en stressfaktor på de danske hjemmekontorer, dokumenterer en ny undersøgelse fra Microsoft. Microsoft har målt hjerneaktiviteten hos forsøgspersoner i virtuelle mødesituationer og de er nedslående og får nu Microsoft til at introducere en ny pausefunktion i Outlook. Det skriver Mobil.nu

“Undersøgelsen har vist, at korte pauser mellem dagens mange virtuelle møder kan afhjælpe noget af den belastning, vi oplever – og faktisk også gøre os mere fokuserede. Derfor er det helt afgørende, at vi bliver bedre til at tænke pauser ind i vores arbejdsdag,” siger Camilla Hillerup, der er HR direktør i Microsoft Danmark.

Undersøgelsen viste, at de forsøgspersoner, der havde møder booket helt op ad hinanden, udviklede stresssymptomer, der kunne registreres i hjernen. Modsat forblev stressniveauet lavt og stabilt for de deltagere, der havde indlagte pauser mellem møderne, ligesom man hos disse personer konstaterede øget engagement og overskud.

Undersøgelsens resultater får nu Microsoft til at lancere en ny mødeindstilling i Outlook, som skal gøre det nemmere at huske pauserne. Helt konkret vil den nye indstilling gøre, at møderne automatisk er 5-15 minutter kortere, når en ny aftale oprettes. Den tid, møderne så bliver afkortet, bliver lagt ind som pause mellem næste møde.

Den nye funktion bliver en standardindstilling, som både den enkelte medarbejder kan slå til, og som virksomheder kan indføre for alle deres medarbejdere. Det skriver Mobil.nu