Nye EU-regler fremmer udrulningen af lynhurtigt bredbånd

EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet har opnået et gennembrud i forhandlingerne om revisionen af de centrale EU-regler på teleområdet. Reglerne skal fremme udrulningen af digital infrastruktur.

Det skal være endnu mere attraktivt at investere i den digitale infrastruktur, så flere europæere kan koble sig på internettet via en lynhurtig bredbåndsforbindelse. Det er der netop opnået enighed om mellem forhandlere fra EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet.

”Jeg glæder mig over, at der nu er kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om de centrale EU-regler på teleområdet. De nuværende regler stammer helt tilbage fra 2009, hvor smartphonen knap nok var opfundet. Så det er rigtig fornuftigt, at reglerne får et servicetjek. Der er ingen tvivl om, at adgang til hurtigt bredbånd og en god mobildækning bliver stadig vigtigere for forbrugerne. Det underbygges også i den nye telestatistik, som viser, at danskerne i stigende grad bruger mobiltelefonen og satser på lynhurtigt bredbånd,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Fokus på investeringer i digital infrastruktur
Det moderniserede regelsæt samler fire eksisterende direktiver i ét nyt direktiv under navnet ”Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation”. Reglerne udgør tilsammen EU’s rammeregulering på teleområdet. Indholdet af regelsættet spænder bredt, fra regler om konkurrencen på teleområdet over forbrugerbeskyttelse til vilkår for brugen af frekvenser.

”Aftalen mangler stadig den endelige godkendelse, men det er positivt, at vi nu tager et afgørende skridt mod at få reglerne på plads. Med et nyt teleforlig og enighed om den centrale EU-rammeregulering er retningen sat for teleområdet i årene frem. Denne forudsigelighed skal bidrage til at gøre det attraktivt at investere i den digitale infrastruktur - og være med til at give endnu flere adgang til lynhurtigt bredbånd,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Højst 1,80 kr. for opkald til udlandet
Som noget nyt har de nye regler et særskilt fokus på at skabe rammebetingelser, der fremmer investeringer i digital infrastruktur og udbreder lynhurtigt bredbånd. Konkret vil de nye regler betyde, at telemyndighederne skal opveje øvrige hensyn til f.eks. konkurrencen eller forbrugerforhold imod investeringshensynet, når de træffer beslutninger. Samtidig lægges der op til at indføre et loft over prisen for udlandstelefoni inden for EU. Vedtages reglerne vil det fra 15. maj 2019 betyde, at et opkald fra Danmark til f.eks. Spanien som udgangspunkt maksimalt må koste ca. 1,80 kr. For sms vil prisen maksimalt være ca. 60 øre.

Inden reglerne kan træde i kraft, skal aftalen godkendes af Europa-Parlamentet og af EU’s medlemslande i Rådet.  Herefter har de enkelte EU-lande 24 måneder til at implementere de nye regler i deres nationale lovgivning.

 

Foto: Pixabay