Intel trapper opp rettingen av sikkerhetsfeil – men er det nok?

Intel Core i7 8086K
Bilde: TechRadar

Det har i den senere tid blitt funnet en rekke høyprofilerte sikkerhetsfeil i Intels prosessorer, noen av de flere år gamle, noe som har fått alvorlige konsekvenser for brikkeprodusentens ry – i en ny sikkerhetsrapport hevder selskapet at de har blitt enda mer bestemte på å ordne opp i disse problemene, og at de skal sørge for at noe lignende ikke skjer igjen.

Ifølge rapporten (som omhandler 2019) oppdaget Intels eget sikkerhetsteam 144 av de 236 (61 %) såkalte Common Vulnerability and Exposures-problemene som potensielt forårsaket problemer med selskapets produkter, mens 92 av disse ble funnet av eksterne forskere – og 70 av disse igjen ble funnet takket være Intels skuddpremieprogram for maskinvarefeil (ved navn Bug Bounty), som gir pengepremier til personer som finner problemer i Intel-produkter.

Rapporten hevder også at 91 % av feilene ble funnet takket være Intels investeringer i kvalitetssikring (både internt og gjennom Bug Bounty-programmet), hvilket later til å bety at selskapet har holdt lovnaden om å investere penger og ressurser i å finne og fikse sikkerhetsfeil.

Design-forandringer

Selv om Intels økende investeringer i sikkerhetsproblematikk er en velkommen forandring har vi likevel ikke sett rare forandringene i selve designet hos selskapets brikker.

Noen av de mest graverende sikkerhetsfeilene, som eksempelvis Spectre, kan bare (permanent) rettes opp i ved at man redesigner selve prosessoren – at Intel fundamentalt forandrer på hvordan de lager prosessorer – og det har så langt ikke skjedd.

Det er forståelig at Intel ikke har gjort dette – det ville være en prosess som tok lang tid og kostet enorme summer – men om selskapet faktisk mener alvor med å fikse sine sikkerhetsfeil, så er det ikke sikkert man kommer utenom å gjennomføre en redesign, og gjerne så fort som mulig.

Kilde: Tom's Hardware

Matt Hanson
Managing Editor, Core Tech

Matt is TechRadar's Managing Editor for Core Tech, looking after computing and mobile technology. Having written for a number of publications such as PC Plus, PC Format, T3 and Linux Format, there's no aspect of technology that Matt isn't passionate about, especially computing and PC gaming. Ever since he got an Amiga A500+ for Christmas in 1991, he's loved using (and playing on) computers, and will talk endlessly about how The Secret of Monkey Island is the best game ever made.