Google Drive får snart muligheten til å låse filene dine

Google Drive
(Foto: Google)

Google har annonsert nye retningslinjer for skylagringstjenesten Drive (Disk) som snart kommer til å begrense tilgang til filer som selskapet mener bryter selskapets offisielle reglement.

Som det forklares i et nytt blogginnlegg kommer Google til aktivt å identifisere filer liggende på plattformen som bryter enten vilkårene for bruk eller såkalte abuse program policies (som gjerne knyttet til eksternt lovverk.)

Disse filene vil fremstå som merket for brukeren og tilgangen vil begrenses automatisk, hvilket i praksis betyr at de ikke lenger kan deles med andre og at tilgangen for andre blir fjernet.

«Dette vil hjelpe med å forsikre at eiere av Google Drive [Disk]-objekter er fullstendig informert når det gjelder statusen til innholdet deres, samtidig som det også hjelper med å forsikre at brukere er beskyttet fra ureglementert innhold», forklarer selskapet.

Nye Google Drive-retningslinjer

Ifølge Google er motivet bak forandringen i retningslinjene at man skal beskyttes mot misbruk av tjenestene selskapet besitter. Dette brede fangstområdet innebærer for eksempel nettkriminalitet (som malware, phishing, med mer), hatprat og innhold som kan gå ut over barn, men også seksuelt eksplisitt materiale.

«Vi er nødt til å tøyle ureglementert bruk som truer vår evne til å tilby disse tjenestene, og vi ber om at alle følger våre retningslinjer slik at vi kan nå dette målet», sier Google i deres retningslinje-dokument.

«Etter at vi blir varslet om et potensiell retningslinjebrudd kan vi gjennomgå innholdet og handle, hvilket inkluderer å begrense tilgang til innholdet, fjerne innholdet og begrense eller fjerne en brukers tilgang til Google-produkter.»

Samtidig er det verdt å nevne at det ikke nødvendigvis blir enkelt å skille legitime filer fra innhold som bryter retningslinjer. I det ovennevnte dokumentet forklarer Google at de kan gjøre «unntak basert på kunstneriske, utdanningsmessige, dokumentarmessige eller vitenskapelige overveielser», hvilket tyder på at det er et visst menneskelig element involvert i prosessen.

Det er ikke vanskelig å se for seg tilfeller der bruker-filer blir ansett som problematiske, og dermed at tilgangen begrenses uten at det nødvendigvis legitimeres på en ordentlig måte.

Som det forklares i blogg-innlegget finnes det et system der man kan forlange en evaluering av en avgjørelse, hvis noen føler at filen har blitt begrenset uten gyldig grunn. Det er uklart hvordan prosessen fungerer internt hos Google, og hvor lang tid den tar.

TechRadar Pro har spurt Google om en klargjørende kommentar vedrørende de nye retningslinjene og hvorvidt disse potensielt kan få uønskede konsekvenser for vanlige brukere. Vi spurte også om en klargjøring rundt hvordan evalueringsprosessen fungerer. Selskapet svarte med følgende uttalelse:

«Google Drive [Disk] jobber kontinuerlig for å beskytte sikkerheten og tryggheten til våre brukere og samfunnet, samtidig som vi alltid respekterer personvern. I likhet med hvordan Gmail lenge har holdt brukere trygge fra phishing- og malware-angrep er det kritisk at de samme beskyttelsene blir introdusert til Google Drive [Disk] for å forsikre at Drive [Disk] fortsetter å være så trygg som mulig for alle brukere.»

Svaret sier ingenting om hvorvidt innhold potensielt kan bli klassifisert som uønsket ved en feiltakelse.

Joel Khalili
News and Features Editor

Joel Khalili is the News and Features Editor at TechRadar Pro, covering cybersecurity, data privacy, cloud, AI, blockchain, internet infrastructure, 5G, data storage and computing. He's responsible for curating our news content, as well as commissioning and producing features on the technologies that are transforming the way the world does business.