Vestager indleder krig mod Amazon

EU-konkurrencekommisær Margrethe Vestager
(Foto: Stine Heilmann/European Commission)

EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager er kendt i det meste af verden for at føre store sager mod verdens allerstørste tech-firmaer. Nu er tiden så kommet til Amazon. Efter at have afsluttet sin forundersøgelse mener de europæiske konkurrencemyndigheder, at Amazon misbruger sin størrelse og viden til at justere egne priser og dermed skævvride konkurrencen. 

Ifølge myndighederne er problemet, at Amazon samlet set indsamler en masse data om forbrugernes vaner, købsmønstre, prissætning osv. Det kommer blandt andet af, at andre forhandlere kan sælge varer på Amazons platform. Al den viden bruger Amazon så til at stille sig selv bedre end andre forhandlere, der ikke har adgang til samme data, mener myndighederne.

“Vores undersøgelse viser, at Amazon kan samle og kombinere de enkelte butikkers data i realtid og drage præcise og målrettede konklusioner," siger EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager til Politiken.

Tirsdag sendte EU-kommissionen et såkaldt indsigelsesbrev til Amazon om brud på EU-traktatens 102 om misbrug af en dominerende markedsposition.

Amazon afviser anklagerne med den begyndelse, at man udgør under en procent af den globale detailhandel. Til det lyder det fra Vestager, at den globale detailhandel og den globale nethandel ikke kan sammenlignes. 

Sagen kommer få uger efter Amazon indtog Sverige, som det første land i Norden. 

Hvad står der i EU-traktatens artikel 102?

"En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på det indre marked eller en væsentlig del heraf er uforenelig med det indre marked og forbudt, i den udstrækning samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes. 

Misbrug kan især bestå i:

a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller af andre urimelige forretningsbetingelser

b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne 

c) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen 

d) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand." 

Kilde: Folketingets EU-oplysning

Jeg synes elektronik og teknologi er fascinerende fordi det er under konstant udvikling og altid bliver bedre.  I min fritid driver jeg en lille  webshop og så har jeg skrevet e-bogen bliv journalist