Skip to main content

Fibernet skal erstatte Stofa coax

Stofa
(Foto: Stofa)

Inden udgangen af 2021 vil Energi- og telekoncernen, Norlys efter planen opgradere sine egne coax-net inden for forsyningsområdet til fiber for at undgå at drive og etablere parallelle infrastrukturer. Det betyder, at alle andelshavere, der i dag har deres internet via en Stofa-ejet coax-forbindelse, kan se frem til at blive tilbudt at komme over på fiberteknologi.

"Der er ingen tvivl om, at både coax- og fiberteknologien har sin berettigelse med hastigheder på op mod 1.000 Mbit. Inden for vores forsyningsområde har vi primært satset på fibernet, og vi er nu så langt i vores udrulning, at vi er klar til udelukkende at bekende os til denne teknologi. Det betyder, at vi inden for forsyningsområdet udfaser vores egne coax-net og tilbyder kunderne fiberteknologien, så vi undgår at skulle drive og vedligeholde to parallelle infrastrukturer," fortæller Public affairs chef i Norlys, Josefine Kofoed.

De seneste år er især fiberudrulningen i Danmark blevet intensiveret, og det har ført til, at Danmarks største energi- og telekoncern nu har taget en beslutning om udelukkende at satse på fibernet inden for forsyningsområdet.