Skip to main content

5G Radar: Hvad er 5G?

5g Radar Nordic
(Foto: Future)

Hvad er 5G?

5G er den nyeste generation af mobilnetværk, og 5G-teknologien muliggør langt højere hastigheder og betydelig kortere ventetid for både mobiltelefoner og andre enheder. 

5G giver adgang til forbindelser, der er flere gange hurtigere end 4G, med downloadhastigheder på omkring 1 Gbps og derover. 

De nye 5G-netværk er også specielt tilpasset Internet of Things og leverer den nødvendige infrastruktur til at kunne flytte rundt på enorme mængder data. 

5G-netværkene fungerer parallelt med den ældre 3G- og 4G-teknologi, og de giver hurtigere forbindelse og mere omfattende netværksadgang end hidtil. 5G er den nye standard for danske mobilbrugere.

5G

Alt, hvad du skal vide om 5G.

Udrulning af 5G i Danmark

Det netværk, der for kort tid siden var fremtid, er blevet nutid. TDC oplyste før nytår i 2020, at selskabet var færdig med at opgradere den sidste af i alt 3.800 mobilmaster til 5G. Dermed er TDC's 5G-dækning nu landsdækkende. Danmark er det første nordiske land til at runde den milepæl. 

Den storstilede opgradering blev sat i gang i september 2020, og selvom kun én procent af netværkets samlede trafik sker over 5G, stiger andelen hele tiden.

De to øvrige ejere af mobilnetværk i Danmark, 3 og Telenor/Telia har også meldt ud, hvordan man vil udbygge 5G-dækningen i de kommende måneder. Indtil videre begrænser dækningen sig dog til de store byer. 

Oversigt: Mobilselskaber, netværk og 5G-dækning

Som nævnt er der tre mobilnetværk i Danmark. Her får du et overblik over, hvilke selskaber der bruger hvilke netværk, og hvordan 5G-dækningen på hvert netværk ser ud lige nu:

Mobilselskaber på TDC's netværk

Hvilken 5G-hastighed kan du få? Se det aktuelle dækningskort for TDC-netværket her

Mobilselskaber på 3's netværk

Hvor langt er 3 kommet med 5G på deres netværk? Få svaret på dækningskortet her (kortet er ikke optimeret til mobilskærme). I skrivende stund (august 2021) er 3's dækning begrænset til dele af København og Roskilde.

Mobilselskaber på Telenor/Telia-netværket

Vil du se den aktuelle 5G-dækning på Telenor/Telia-netværket? 

Du finder den på dette dækningskort 

I skrivende stund (juni 2021) er Telenor/Telia-netværkets dækning begrænset til dele af Storkøbenhavn og pletvis dækning omkring større byer i andre områder af landet.

5G

Alt, hvad du skal vide om 5G. (Image credit: O2)

Hvad betyder 5G for mig?

 • Forbedret upload- og downloadhastighed
 • Kortere ventetid, når data bliver hentet og sendt
 • Mere stabilt flow af indhold fra internettet 
 • Video- og lydopkald i bedre kvalitet 
 • Mere stabile mobilforbindelser 
 • Et større antal tilsluttede IoT-enheder 

5G og Internet of Things

Smart home-elektronik eller 'Internet of Things' er ét af de områder, hvor der forventes meget af 5G. Teknologien gør det muligt at have op til en million enheder forbundet per kvadratkilometer, og alt fra små sensorer, der sparer på batteriet til selvkørende biler, forventes at skulle håndteres af ét og samme netværk.

Hvor hurtigt er 5G?

Det kan stadig ikke nøjagtigt fastslås, hvor meget hurtigere 5G bliver sammenlignet med 4G, og de faktiske hastigheder vil naturligvis også variere alt efter forhold og dækningen, det sted du opholder dig. 

Ikke desto mindre skal de nye netværk have gennemført en større opgradering, og brancheorganisationen GSMA mener, at du får downloadhastigheder på mindst 1 Gbps. 

Det anslås også, at den gennemsnitlige hastighed for 5G-netværk vil nå 10 Gb/s. 

I praksis betyder det, at du vil være i stand til at downloade film i HD-kvalitet på få sekunder, og at download og installation af softwareopdateringer vil kunne gøres langt hurtigere end i dag.

Får jeg 5G på min mobil?

Nuværende telefoner og andet udstyr, der kun understøtter 4G, kan ikke oprette forbindelse til det nye 5G-netværk, men det skal dog siges, at telefoner, der understøtter 5G, er blevet den nye standard hos alle de største producenter. De fleste nye mobiltelefoner understøtter således 5G.

Vi har udarbejdet en liste over de bedste 5G-mobiler.

Under alle omstændigheder er der ingen grund til bekymring, for selv om 5G repræsenterer et stort skridt op, kommer den nye teknologi i første omgang ikke til at erstatte den gamle.

5G bidrager til, at flere brugere får adgang til hurtigere netværk, mens de gamle netværk bidrager med ekstra dækning, hvor 5G endnu ikke er godt nok udbygget. 

Udrulningen af 5G vil ikke kunne undgå at tage tid, eftersom den eksisterende infrastruktur først skal opgraderes eller udskiftes for at kunne håndtere den nye teknologi. 

Så du vil kunne bruge din gamle telefon og den gamle 4G-teknologi i lang tid endnu, og du behøver ikke at opgradere til nyt 5G-udstyr, før du oplever, at nu kan det ikke vente længere.

Hvilke krav opfylder 5G?

Brancheorganisationen GSMA har optegnet otte kriterier og kræver, at en forbindelse skal kunne opfylde de fleste af dem for at kvalificere sig som 5G:

 • 1-10 Gbps til slutbrugeren (ikke den teoretisk maksimale hastighed) 
 • 1 ms forsinkelse 
 • 1000 x båndbredde pr. enhed 
 • 10-100 x antal tilsluttede enheder 
 • Oplevelse af 99.999 procents tilgængelighed 
 • Oplevelse af 100 procent dækning 
 • 90 procent reduceret energiforbrug 
 • Op til 10 års batterilevetid for IoT-enheder

5G

(Image credit: Shutterstock)

Derfor bliver 5G endnu bedre om nogle år

De frekvenser, der anvendes til den første etablering og udbygning af Danmark, har nogle begrænsninger. Men dette ændrer sig hurtigt. I løbet af de kommende år får 5G endnu mere turbo på. Faktisk bliver det så hurtigt, at hardwaren i vores mobiler kommer til at betyde mindre. 

"Når man kan overføre data så hurtigt, kan man lægge nogle af de beregninger, der i dag foregår på selve telefonen, ud på nettet til store servere, og nøjes med at sende et resultat tilbage til telefonen, lige så hurtigt som hvis beregningerne var sket på telefonen. Det er meningen med 5G,”  har teleanalytiker Torben Rune tidligere forklaret TechRadar

Er 5G sikkert?

Ja. Også selv om nogle har udtrykt bekymring over teknologien, især anti-5G-aktivister - og primært i forhold til, om strålingen skader hjernen. Forskning viser dog, at 5G ikke udgør nogen fare. 

Faktisk har International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) - et agentur, der vurderer sundhedsrisici ved radioudsendelser - udtalt, at 5G er helt sikkert, så længe retningslinjerne følges - noget de uden tvivl vil blive. 

Det har taget ICNIRP syv år at formulere de nye retningslinjer, som er defineret efter en grundig gennemgang af al relevant videnskabelig litteratur, videnskabelige studier og en omfattende offentlig rådgivningsproces. 

ICNIRP erklærede, at selv deres gamle retningslinjer fra 1988 ville have været tilstrækkelige til 5G, men der er alligevel tilføjet yderligere beskyttelsesfaktorer. De nye retningslinjer gælder for alle former for 5G, inklusiv det højeste frekvensspektrum. 

Der har været voksende (og ubegrundede) bekymringer for, at 5G skulle være knyttet til spredningen af covid-19, hvilket i England har ført til ildspåsættelse af 5G-master. Dette er imidlertid konspirationsteorier uden hold i virkeligheden.

5G som mobilt bredbånd

Flere og flere mobilselskaber tilbyder bredbånd over 5G-netværket. Det kan være et godt alternativ de steder, hvor traditionelle kabler ikke kan levere en ordentlig hastighed. I takt med, at 5G bliver udbygget, vil hastigheden langt overstige den, der kan leveres med traditionelle kabler. 

Læs mere om 5G bredbånd 

Mike Moore og Truls Steining har også bidraget til denne artikel.